U skladu sa Zakonom o poljoprivredi i ruralnom razvoju i Pravilnikom o IPARD podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava, Uprava za agrarna plaćanja Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede raspisala je 04. januara 2018. godine drugi poziv kojim se poljoprivrednim proizvođačima Srbije stavljaju na raspolaganje sredstva predspristupnih fondova Evropske unije za razvoj poljoprivrede i ruralni razvoj. Ukupno raspoloživa sredstva za ovaj Poziv iznose 555.761.895,00 RSD.

Prihvatljivi sektori:

1) Mleko

2) Meso

3) Voće i povrće

4) Ostali usevi (određene vrste žitarica i industrijskog bilja)

Prihvatljive investicije i troškovi:

1) Kupovina novog traktora sa standardnim delovima, uređajima i opremom za izvođenje poljoprivrednih radova, uključujući pripadajuću traktorsku kabinu,

2) Opšti troškovi (troškovi za pripremu projekta).

*Najveća snaga motora prema obimu biljne, odnosno stočarske proizvodnje data je u Tabeli 1 – Maksimalna snaga traktora po sektorima i veličini/kapacitetu.    

Visina podsticajnih sredstava: 60-70% od ukupno prihvatljivih troškova bez PDV-a, u zavisnosti od toga da li je podnosilac mladi poljoprivrednik i da li se poljoprivredno gazdinstvo nalazi u planinskom području.

Iznos podsticajnih sredstava:

- Za sektor voća, povrća i ostalih useva: 5.000 – 700.000 evra

- Za sektor mesa i mleka: 5.000 – 1.000.000 evra

Ko može aplicirati:

1) Fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog gazdinstva

2) Preduzetnik

3) Privredno društvo (mikro, malo ili srednje pravno lice)

4) Zemljoradnička zadruga

*Podnosilac zahteva po ovom Javnom pozivu može podneti samo jedan zahtev za odobravanje projekta.

Način dostavljanja Zahteva: lično ili preporučenom poštom na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja, Bulevar Mihajla Pupina 113a, 11070 Novi Beograd. 

Napomena: Specifični uslovi i kriterijumi propisani su za svaki od navedenih sektora i sadržani u Pravilniku o IPARD podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava (Službeni glasnik RS br. 84/17 od 20.09.2017.) i Izmenama i dopunama Pravilnika (Službeni glasnik RS br. 112/17 od 15.12.2017.).