Program podrške obuhvata prihvatljive investicije iz člana 3. ovog Javnog poziva i obuhvata bespovratna sredstva za Projekte koji se odnose na unapređenje konkurentnosti primarne poljoprivredne proizvodnje, jačanje veza unutar tržišnog lanca, kao i diverzifikaciju ekonomskih aktivnosti na gazdinstvu.

Predmet javnog poziva su investicije i prihvatljivi troškovi koji se odnose na unapređenje konkurentnosti primarne stočarske proizvodnje i to u oblastima:

 • proizvodnje mleka,
 • proizvodnje mesa,
 • pčelarstva i
 • akvakulture.

Detaljnija specifikacija prihvatljivih troškova za koje se odobravaju podsticaji iz člana data je u Prilogu 1 Javnog poziva „Specifikacija prihvatljivih troškova, koji se odnose na projekte vezane za primarnu poljoprivrednu proizvodnju u oblasti stočarstva“.

Prihvatljive vrste investicija (troškova):

 • pripremni troškovi
 • kapitalne investicije
 • investicije za stručno-tehničku pomoć i trening korisnika za korišćenje bespovratnih sredstava

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 20.000-50-000 evra

Minimalno su-finansiranje: 40% kreditnog finansiranja u saradnji sa poslovnim bankama, 10% sopstvenog učešća

Ko može aplicirati:

 • fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva
 • preduzetnik
 • privredno društvo
 • zemljoradnička zadruga koja ima najmanje 5 članova zadruge koji su upisani u Registar kao nosioci ili članovi 5 različitih komercijalni porodičnih poljoprivrednih gazdinstava u aktivnom statusu.

Napomena: Čitko popunjen i potpisan obrazac prijave sa propisanom dokumentacijom, dostavlja se u zatvorenoj koverti sa naznakom imena i prezimena, odnosno naziva, kao i adrese podnosioca prijave i napomenom: „Prijava za utvrđivanje prava na korišćenje bespovratnih sredstava u okviru Projekta za konkurentnu poljoprivredu u 2022. godini-Drugi javni poziv“, preporučenom poštom na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Uprava za argrarna plaćanja-Tim za upravljanje projektom za konkurentnu poljoprivredu, Nemanjina 22-26, Poštanski pregradak52, 11000 Beograd.

Informacije u vezi raspisanog Javnog poziva dostupne su i elektronskim putem preko mejla info@scap.rs.