Podsticaji obuhvataju investicije u nabavku novih mašina i opreme za primarnu proizvodnju biljnih kultura u zaštićenom prostoru, primarnu proizvodnju voća i grožđa, proizvodnju povrća, cveća, aromatičnog i lekovitog bilja, ubiranje voća, grožđa, povrća, cveća, aromatičnog i lekovitog bilja, primarnu proizvodnju žitarica, industrijskog i krmnog bilja, obradu zemljišta, zaštitu biljaka od bolesti, korova i štetočina, prihranjivanje/đubrenje, berbu i transport primarnih poljoprivrednih proizvoda i navodnjavanje biljnih kultura.

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 800.000,00 dinara

Podsticaji se utvrđuju u iznosu od 50 % od vrednosti realizovane prihvatljive investicije umanjene za iznos sredstava na ime poreza na dodatu vrednost, odnosno u iznosu od 65 % od ove vrednosti u području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi.

Ko može aplicirati:

  • fizičko lice - nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva
  • preduzetnik
  • privredno društvo
  • zemljoradnička zadruga koja ima najmanje 5 članova zadruge koji su upisani u Registar kao nosioci ili članovi 5 različitih komercijalnih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava u aktivnom statusu
  • srednja škola
  • naučno-istraživačka organizacija u oblasti poljoprivrede
  • crkva ili verska zajednica, registrovane u skladu sa zakonom kojim se uređuju crkve i verske zajednice

Napomena: Čitko popunjen i potpisan obrazac prijave sa propisanom dokumentacijom, dostavlja se u zatvorenoj koverti sa naznakom „Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabaku novih mašina i opreme za unapređenje primarne proizvodnje biljnih kultura u 2022. godini“, lično, preko Pisarnice republičkih organa uprave u Beogradu, Nemanjina 22-26, 11000 Beograd ili poštom na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede-Uprava za agrarna plaćanja, 11000 Beograd, Bulevar kralja Aleksandra 84.

Informacije u vezi raspisanog Javnog poziva dostupne su na telefone Info-centra Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede: 011/260-79-60 ili 011/260-79-61, kao i Kontakt centra Uprave za agrarna plaćanja 011/30-20-100 ili 011/30-20-101, svakog radnog dana od 7:30 do 15:30 časova.