Podsticaji ovog Javnog poziva obuhvataju podsticaje za investicije u nabavku novih mašina i opreme:

1) za pripremu, distribuciju i skladištenje koncentrovane i kabaste stočne hrane;

2) za manipulaciju i distribuciju čvrstog, polutečnog i tečnog stajnjaka;

3) kojom se štiti dobrobit životinja;

4) za vaganje, usmeravanje i obuzdavanje životinja;

5) za proizvodnju konzumnih kokošijih jaja;

6) za pčelarstvo;

7) za mužu;

8) za držanje, odgoj i tov živine.

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 800.000,00 dinara

Ukoliko se zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje odnosi na investicije u proizvodnju konzumnih kokošijih jaja, najviši ukupni iznos podsticaja koji korisnik može da ostvari u jednoj kalendarskoj godini je 3.000.000 dinara.

Podsticaji se utvrđuju u iznosu od 50% od vrednosti prihvatljive investicije umanjene za iznos sredstava na ime poreza na dodatu vrednost, odnosno u iznosu od 65 % od ove vrednosti u području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi.

Ko može aplicirati:

  • fizičko lice - nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva;
  • preduzetnik;
  • privredno društvo;
  • zemljoradnička zadruga koja ima najmanje pet članova zadruge koji su upisani u Registar kao nosioci ili članovi pet različitih komercijalnih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava u aktivnom statusu;
  • srednja škola;
  • naučnoistraživačka organizacija u oblasti poljoprivrede;
  • crkva i verska zajednica, registrovane u skladu sa zakonom kojim se uređuju crkve i verske zajednice.

Napomena: Postupak se pokreće podnošenjem Zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstava za nabavku novih mašina i opreme za unapređenje primarne proizvodnje biljnih kultura u 2022. godini preko Pisarnice republičkih organa uprave u Beogradu, ulica Nemanjina broj 22-26, Beograd, ili poštom na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja, Bulevar kralja Aleksandra br. 84, 11050 Beograd.

Informacije u vezi raspisanog Javnog poziva dostupne su na telefone Info-centra Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede: 011/260-79-60 ili 011/260-79-61, kao i Kontakt centra Uprave za agrarna plaćanja 011/30-20-100 ili 011/30-20-101, svakog radnog dana od 7:30 do 15:30 časova.