U skladu sa Zakonom o poljoprivredi i ruralnom razvoju i Pravilnikom o IPARD podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava, Uprava za agrarna plaćanja Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede raspisala je 25. decembra 2017. godine prvi poziv kojim se poljoprivrednim proizvođačima Srbije stavljaju na raspolaganje sredstva predspristupnih fondova Evropske unije za razvoj poljoprivrede i ruralni razvoj. Ukupno raspoloživa sredstva za ovaj Poziv iznose 1 milijardu RSD.

Prihvatljivi sektori:

1)      Mleko

2)      Meso

3)      Voće i povrće

4)      Ostali usevi (određene vrste žitarica i industrijskog bilja)

Prihvatljive investicije i troškovi:

1)      Kupovina nove opreme

2)      Kupovina nove mehanizacije

3)      Opšti troškovi (troškovi za pripremu projekta i tehničke dokumentacije)

*Lista prihvatljivih investicija i troškova sadržana je u Prilogu 1. 

Visina podsticajnih sredstava: 60-80% od ukupno prihvatljivih troškova bez PDV-a, u zavisnosti od toga da li je podnosilac mladi poljoprivrednik, da li se poljoprivredno gazdinstvo nalazi u planinskom području i da li se investicija odnosi na upravljanje otpadom i otpadnim vodama.

* Podsticajna sredstva se isplaćuju tek nakon izvršenja celokupne investicije, odnosno potrebno je unapred obezbediti ukupan iznos sredstava.  

Iznos podsticajnih sredstava:

1)      Za sektor voća, povrća i ostalih useva: 5.000 – 700.000 evra

2)      Za sektor mesa i mleka: 5.000 – 1.000.000 evra

Ko može aplicirati:

1)      Fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog gazdinstva

2)      Preduzetnik

3)      Privredno društvo (mikro, malo ili srednje pravno lice)

4)      Zemljoradnička zadruga

*Podnosilac zahteva po ovom Javnom pozivu može podneti samo jedan zahtev za odobravanje projekta, koji može obuhvatiti jednu ili više investicija iz Liste prihvatljivih investicija i troškova za Prvi javni poziv za Meru 1 (Prilog 1).

Način dostavljanja Zahteva: lično ili preporučenom poštom na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja, Bulevar Mihajla Pupina 113a, 11070 Novi Beograd. 

Napomena: Specifični uslovi i kriterijumi propisani su za svaki od navedenih sektora i sadržani u Pravilniku o IPARD podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava (Službeni glasnik RS br. 84/17 od 20.09.2017.) i Izmenama i dopunama Pravilnika (Službeni glasnik RS br. 112/17 od 15.12.2017.).