U skladu sa Pravilnikom o IPARD podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava, Uprava za agrarna plaćanja Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede raspisala je treći Poziv za Meru 1 – Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava, za troškove izgradnje, kupovinu nove opreme i mehanizacije.

Prihvatljivi sektori:

 • Mleko
 • Meso
 • Voće i povrće
 • Ostali usevi (određene vrste žitarica i industrijskog bilja)

Prihvatljive investicije i troškovi:

 • Izgradnja
 • Kupovina nove opreme
 • Kupovina nove mehanizacije (osim novih traktora)
 • Opšti troškovi (troškovi za pripremu projekta i tehničke dokumentacije)

*Lista prihvatljivih investicija i troškova sadržana je u Prilogu 1. 

Visina podsticajnih sredstava: 60-80% od ukupno prihvatljivih troškova bez PDV-a, u zavisnosti od toga da li je podnosilac mladi poljoprivrednik, da li se poljoprivredno gazdinstvo nalazi u planinskom području i da li se investicija odnosi na upravljanje otpadom i otpadnim vodama.

Ko može aplicirati:

 • Fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog gazdinstva
 • Preduzetnik
 • Privredno društvo (mikro, malo ili srednje pravno lice)
 • Zemljoradnička zadruga

*Podnosilac zahteva po ovom Javnom pozivu može podneti samo jedan zahtev za odobravanje projekta, koji može obuhvatiti jednu ili više investicija iz Liste prihvatljivih investicija i troškova za Treći javni poziv za Meru 1 (Prilog 1).

Način dostavljanja Zahteva: lično ili preporučenom poštom na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja, Bulevar Mihajla Pupina 113a, 11070 Novi Beograd. 

Napomena: Specifični uslovi i kriterijumi propisani su za svaki od navedenih sektora i sadržani u Pravilniku o IPARD podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava (Službeni glasnik RS br. 84/17 od 20.09.2017.) i Izmenama i dopunama Pravilnika (Službeni glasnik RS br. 112/17 od 15.12.2017.).