Predmet podsticaja jesu prihvatljive investicije i troškovi za unapređenje i razvoj ruralne javne infrastrukture i to za investicije u izgradnju i opremanje objekata:

1) za snabdevanje vodom;

2) putne infrastrukture,

3) za skladištenje i preradu poljoprivrednih proizvoda.

Ko može aplicirati: jedinice lokalne samouprave

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava:

1) 20.000.000 dinara za podsticaje za investicije u izgradnju i opremanje objekata za snabdevanje vodom i objekata putne infrastrukture;

2) 60.000.000 dinara za podsticaje za investicije u izgradnju i opremanje objekata za skladištenje i preradu poljoprivrednih proizvoda.

Napomena: Čitko popunjen i overen obrazac zahteva sa propisanom dokumentacijom u skladu sa Pravilnikom i Javnim pozivom dostavlja se Upravi za agrarna plaćanja u zatvorenoj koverti sa naznakom i adresom jedinice lokalne samouprave koja podnosi zahtev i napomenom: „Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje za investicije za unapređenje i razvoj ruralne javne infrastrukture za 2022. godinu“, neposredno preko Pisarnice republičkih organa uprave u Beogradu, ulica Nemanjina broj 22-26, 11000 Beograd ili poštom na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja, Bulevar kralja Aleksandra br. 84, 11000 Beograd.

Informacije u vezi raspisanog Javnog poziva dostupne su na telefone Info-centra Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede: 011/260-79-60 ili 011/260-79-61, kao i kontakt centra Uprave za agrarna plaćanja 011/30-20-100 ili 011/30-20-101, svakog radnog dana od 7:30 do 15:30 časova.