Svrha poziva: Razvoj i unapređenje nepoljoprivrednih ekonomskih aktivnosti na selu u sektoru seoskog turizma i starih i umetničkih zanata, kroz finansijske podsticaje u ukupnom iznosu od 110.000.000 RSD.

Sektori i prihvatljive investicije:

1. Sektor ruralnog turizma:

 • Izgradnja novih objekta
 • Radovi investicionog i tekućeg održavanja postojećih objekata
 • Poboljšanje pratećih sadržaja u oblasti rekreacije i nabavke dvorišnog mobilijara
 • Parterno uređenje dvorišta objekata
 • Opremanje objekata u domaćoj radinosti ili seoskom turističkom domaćinstvu
 • Promocija nepoljoprivrednih aktivnosti na selu

2. Sektor starih i umetničih zanata, odnosno domaće radinosti:

 • Nabavka opreme
 • Promocija nepoljoprivrednih aktivnosti na selu

Prihvatljivi troškovi:

 • Nabavka građevinskog materijala i izvođenja građevinskih radova
 • Nabavka opreme i rekvizita za rekreaciju i vežbanje, dvorišnog mobilijara, montažnih i naduvavajućih bazena
 • Nabavka opreme za ugostiteljske objekte, odnosno opremanje prostorija za pružanje ugostiteljskih usluga, kuhinje, kupatila i sauna i dr.
 • Nabavka opreme i alata radi očuvanja i unapređenja startih i umetničkih zanata, odnosno poslova domaće radinosti
 • Dizajniranje i izrada internet stranica i štampanog promotivnog materijala

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 3.000.000 RSD, u zavisnosti od vrste investicije, odnosno do 50% ukupne vrednosti investicije umanjene za iznos PDV-a i 65% za podnosioce sa područja sa otežanim uslovima rada.

Period realizacije investicije: 01.05.2019 – 31.10.2020.

Ko može aplicirati:

 • Fizičko lice – nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprirvednog gazdinstva
 • Preduzetnik
 • Pravno lice: Privredno društvo, Zemljoradnička zadruga