Cilj ovog konkursa je izbor subjekata čiji će projekat Komisija predložiti Vladi radi dodele sredstava prikupljenih po osnovu odlaganja krivičnog gonjenja.

Ukupan iznos sredstava koji je predviđen za dodelu iznosi 470.000.000,00 dinara

Pravo učešća na konkursu imaju svi nosioci projekata iz oblasti javnog interesa ( zdravstvo, kultura, prosveta, humanitarni rad i sl) koji će se realizovati u 2019. budžetskoj godini ( fizička lica, pravna lica, organi, organizacije, javne ustanove, preduzetnici, udruženja, fondovi, humanitarne organizacije)