Cilj konkursa: izbor subjekata čiji će projekat Komisija za sprovođenje konkursa predložiti Vladi radi dodele sredstava prikupljenih po osnovu odlaganja krivičnog gonjenja. Ukupan iznos predviđen za  za ovu namenu iznosi 500.000.000,00 RSD.

Oblasti podrške:

  •  Zdravstvo
  • Kultura
  • Prosveta
  • Humanitarni rad i sl.

Kriterijumi za vrednovanje:

  • Doprinos ostvarivanju javnog interesa,
  • Broj i kategorija lica koji će imati koristi od realizacije projekta,
  • Kvalitet predloženog projekta

Period implementacije projekata: do kraja 2020. godine

Ko može aplicirati: fizička lica, pravna lica, organi, organizacije, javne ustanove, preduzetnici, udruženja, fondovi, humanitarne organizacije.