Ministarstvo pravde RS - konkurs za dodelu sredstava prikupljenih po osnovu odlaganja krivičnog gonjenje kojim se finansiraju projeki koji doprinose ostvarivanju javnog ineresa.  

Pravo učešća na konkursu imaju svi nosioci projekata iz oblasti javnog interesa ( zdravstvo, kultura, prosveta, humanitarni rad i sl.) koji će se realizovati u 2018. godini (fizička lica, pravna lica, organi, organizacije, javne ustanove, preduzetnici, udruženja, fondovi, humanitarne organizacije).

Iznos donacije:  n/a

Rok za apliciranje: 15. mart 2018.g.