Cilj programa: unapređenje razvojnog potencijala jedinica lokalnih samouprava kroz stvaranje povoljnih uslova za privlačenje investicija, unapređenje privrednog ambijenta i otvaranje novih radnih mesta. Ukupno opredeljena sredstva za ovaj Poziv iznose 1.120.000.000,00 RSD.

Mere:

  • infrastrukturno opremanje zona poslovanja i povezivanje zona poslovanja sa okruženjem
  • unapređenje infrastrukturnih kapaciteta u cilju razvoja turizma i drugih privrednih delatnosti

Prihvatljive aktivnosti:

  • Mera 1: učešće u finansiranju realizacije infrastrukturnih projekata u oblasti saobraćajne, komunalne, elektroenergetske, energetske infrastrukture, objekata – zgrada i ostale infrastrukture u zoni poslovanja i infrastrukture koja obezbeđuje povezivanje zone poslovanja sa okruženjem.
  • Mera 2: učešće u finansiranju realizacije infrastrukturnih projekata u oblasti saobraćajne, komunalne, elektroenergetske, energetske infrastrukture, projekata uređenja površina javnih manena, površina namenjenih opštoj rekreaciji i ostale infrastrukture koja je u funkciji razvoja turizma i drugih privrednih delatnosti.  

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava:

  • Do 100% vrednosti projekta bez PDV-a za jedinice lokalne samouprave iz 4. i 3. grupe razvijenosti
  • Do 60% vrednosti projekta bez PDV-a za jedinice lokalne samouprave iz 2. i 1. grupe razvijenosti

Ko može aplicirati: jedinica lokalne samouprave na čijoj je teritoriji planirana realizacija određenog projekta, odnosno više jedinica lokalne samouprave ukoliko zajednički realizuju projekat.

Napomena: podnosilac prijave može podneti po jednu prijavu za svaku Meru Programa.