Za realizaciju Programa podrške razvoju poslovne infrastrukture za 2021. godinu predviđena su sredstva u visini od 1.007.940.000,00 dinara. Navedeni iznos sredstava opredeljuje se za realizaciju:

1) mere infrastrukturnog opremanja zona poslovanja i povezivanja zona poslovanja sa okruženjem (u daljem tekstu: Mera 1);

2) mere unapređenja infrastrukturnih kapaciteta u cilju razvoja turizma i drugih privrednih delatnosti (u daljem tekstu: Mera 2).

Cilj programa: Unapređenje razvojnog potencijala jedinica lokalnih samouprava kroz stvaranje povoljnih uslova za privlačenje investicija, unapređenje privrednog ambijenta i otvaranje novih radnih mesta.

Namena Programa koja se realizuje kroz Meru 1 je učešće u finansiranju realizacije infrastrukturnih projekata u oblasti saobraćajne, komunalne, elektroenergetske, energetske infrastrukture, objekata – zgrada i ostale infrastrukture u zoni poslovanja i infrastrukture koja obezbeđuje povezivanje zone poslovanja sa okruženjem.

Namena Programa koja se realizuje kroz Meru 2 je učešće u finansiranju realizacije infrastrukturnih projekata u oblasti saobraćajne, komunalne elektroenergetske, energetske infrastrukture, projekata uređenja površina javnih namena, površina namenjenih opštoj rekreaciji i ostale infrastrukture koja je u funkciji razvoja turizma i drugih privrednih delatnosti.

Uslovi za dodelu sredstava:

1) da je realizacija projekta u skladu sa ciljem i namenom Programa;

2) da je sufinansiranje projekta predviđeno od strane Podnosioca prijave;

3) da je projekat u skladu sa prostornim i urbanističkim planovima jedinice lokalne samouprave.

Kriterijumi za ocenjivanje i odabir projekta:

1) opravdanost projekta;

2) održivost projekta;

3) postojanje namere investitora/korisnika za investiranje;

4) efekti projekta:

a) planirani broj novih radnih mesta nakon realizacije projekta – za Meru 1;

b) planirani broj direktnih korisnika nakon realizacije projekta – za Meru 2.

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava:

  • do 100% vrednosti projekta bez PDV za jedinice lokalne samouprave iz četvrte i treće grupe razvijenosti
  • do 60% vrednosti projekta bez PDV za jedinice lokalne samouprave iz druge i prve grupe razvijenosti

Ko može aplicirati: Jedinice lokalne samouprave (JLS)

Napomena: Iz budžeta jedinice lokalne samouprave sufinansira se preostala vrednost projekta bez PDV, kao i PDV na ukupnu vrednost projekta.

Podnosilac prijave može podneti po jednu prijavu projekta za svaku meru Programa.

Podnosilac prijave dostavlja dokumentaciju na adresu Ministarsta privrede - Komisija za ocenjivanje i odabir projekata, 11000 Beograd, Kneza Miloša 20