Ovim Javnim pozivom, omogućeno je definisanim ciljnim grupama (mladi preduzetnici starosti 18–30 godina; i preduzetnice bez obzira na godine), koji planiraju da osnuju firmu ili već imaju firmu ne stariju od pet godina, da apliciraju za subvencionisanu kreditnu liniju kod Fonda za razvoj Republike Srbije.

Subvencije su:

  • 45% od vrednosti ulaganja za firme sa teritorije opština iz IV grupe razvijenosti (Petrovac na Mlavi, Žagubica, Golubac, Žabari, Kučevo i Malo Crniće).
  • 35% od vrednosti ulaganja za firme sa teritorije gradova i opština iz svih ostalih grupa razvijenosti (Grad Požarevac, Grad Smederevo, opštine: Veliko Gradište, Velika Plana, Smederevska Palanka).

Kroz navedeni Javni poziv, potencijalnim korisnicima je omogućen besplatan set pomoći prilikom apliciranja, a Fond za razvoj bi trebalo da odluke o dodeli sredstava donese u roku od 20 dana nakon apliciranja. Svu pomoć i informacije pruža mreža Akreditovanih Regionalnih razvojnih agencija, a u slučaju navedenih opština, nadležna je Akreditovana Regionalna razvojna agencija Braničevo-Podunavlje sa sedištem u Požarevcu. U nastavku sledi više informacija, a sve detalje i potrebne obrasce možete naći OVDE.

1. Paket usluga za mlade

Paket usluga koje akreditovane regionalne razvojne agencije pružaju mladima u okviru ovog programa podrazumevaju pomoć stručnog lica iz ARRA mladom potencijalnom ili novoosnovanom preduzetniku, starosti od 18 do 30 godina. Pomoć se sastoji od raspoloživih standardizovanih savetodavnih usluga, ovavezne obuke „Obuka za početnike u poslovanju“, jedne ili više specijalizovanih obuka i mentoring usluge u trajanju do 40 sati.

2. Paket usluga za žene preduzetnice

Paket usluga koje ARRA pružaju ženama preduzetnicama u okviru ovog programa podrazumevaju pomoć stručnog lica iz ARRA privrednom subjektu čiji osnivač ili vlasnik je žena (ili je žena jedan od vlasnika sa većinskim udelom u vlasništvu od minimum 51% i jedan je od zakonskih zastupnika). Pomoć se sastoji od raspoloživih standardizovanih savetodavnih usluga, jedne ili više specijalizovanih obuka i mentoring usluge u trajanju do 40 sati.

Pravo na učešće na javnom pozivu za pružanje usluge imaju:

1) Mladi potencijalni preduzetnik/preduzetnica:

  • Starosti od 18 do 30 godina, koji nemaju privredni subjekat registrovan u APR Republike Srbije

2) Mladi preduzetnik/preduzetnica:

  • Starosti od 18 do 30 godina, koji ima registrovan privredni subjekat u APR, ne duže od pet godina pre dana objavljivanja Javnog poziva, a čiji je osnivač i zakonski zastupnik fizičko lice starosti do 30 godina; U privrednom subjektu koji ima više vlasnika, većinski udeo mora biti u vlasništvu jednog ili više fizičkih lica starosti do 30 godina (minimum 51%) i jedan od zakonskih zastupnika mora biti fizičko lice starosti do 30 godina, a koji imaju izmirene obaveze po osnovu poreza i doprinosa.

3) Žene preduzetnice:

  • Koje imaju registrovan privredni subjekat u APR ne duže od pet godina pre dana objavljivanja Javnog poziva, a čiji je osnivač i zakonski zastupnik žena. U privrednom subjektu koji ima više vlasnika, većinski udeo mora biti u vlasništvu jedne ili više žena (minimum 51%) i jedan od zakonskih zastupnika mora biti žena. Privredni subjekat koji konkuriše, naravno, mora imati izmirene obaveze po osnovu poreza i doprinosa.

Finansijski okvir: Privredni subjekti koji zadovolje uslove Programa mogu ostvariti pravo na finansijsku podršku u vidu bespovratnih sredstava u iznosu do 35% vrednosti ulaganja, odnosno do 45% vrednosti ulaganja za privredne subjekte razvrstane u četvrtu kategoriju razvijenosti u skladu sa članom 12. Zakona o regionalnom razvoju i aktom Vlade kojim se utvrđuje jedinstvena lista razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave. Preostali iznos investicionog ulaganja finansiraće se iz kredita Fonda. Ukupno raspoloživa bespovratna sredstva za realizaciju ovog Programa su 100.000.000,00 rsd.

Minimalni i maksimalni iznosi bespovratnih sredstava i kredita koji mogu biti odobreni privrednim društvima i preduzetnicima po Programu iznose: 400.000 – 6.000.000 rsd. Zavisno od procenta subvencionisanosti, bespovratni deo iznosi 140.000 – 180.000 za minimalni iznos ulaganja, a 2.100.000 – 2.700.000 za maksimalni.

Rok otplate je do 5 godina, u okviru koga je grejs period do jedne godine. Rok otplate ne može biti kraći od tri godine od dana zaključenja ugovora, uključujući i grejs period.

Kamatna stopa 1% godišnje uz garanciju banke, 2% godišnje uz ostala sredstva obezbeđenja.

Za sve informacije možete se obratiti Regionalnoj razvojnoj agenciji Braničevo-Podunavlje, Stari korzo 30/3, Požarevac.

Email: sasa.dedeic@rra-bp.rs

Kontakt osoba: Saša Dedeić 060/5 600 700