Svrha konkursa je obezbeđenje sredstava za su-finansiranje godišnje članarine jedinica lokalne samouprave za rad i poslovanje ARRA. Su-finansiranje članarine vrši se u zavisnosti od stepena razvijenosti jedinica lokalne samouprave, a u skladu sa aktom Vlade kojim se utvrđuju uslovi, kriterijumi i način akreditacije za obavljanje poslova regionalnog razvoja i oduzimanje akreditacije pre isteka roka na koji je izdata („Sl. Glasnik RS“ br. 74/10, 4/12) i to na sledeći način:

1) U iznosu od 25% godišnje članarine za jedinice lokalne samouprave razvrstane u 3. grupu po stepenu razvijenosti,

2) U iznosu od 50% godišnje članarine za jedinice lokalne samouprave razvrstane u 4. grupu po stepenu razvijenosti,

3) U iznosu od 75% godišnje članarine za jedinice lokalne samouprave razvrstane u devastirana područja.

 

Korisnici sredstava: jedinice lokalne samouprave razvrstane u treću i četvrtu grupu prema stepenu razvijenosti i devastirana područja, osnivači ARRA.

 

Rok za dostavljanje zahteva za su-finansiranje: 01. oktobra 2015. godine.

 

Dodatne informacije i dokumenta: http://narr.gov.rs/index.php/Info/Konkursi/Mera-sufinansiranja-godishnje-chlanarine-jedinica-lokalne-samouprave-za-rad-i-poslovanje-ARRA2