Program podrške malim preduzećima za nabavku opreme u 2019. godini (u daljem tekstu: Program) sprovodi Ministarstvo privrede (u daljem tekstu: Ministarstvo) u saradnji sa Razvojnom agencijom Srbije (u daljem tekstu: Razvojna agencija) i odabranim poslovnim bankama i lizing kompanijom:

  1. BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AKCIONARSKO DRUŠTVO, Beograd
  2. PROCREDIT BANKA A.D. Beograd
  3. ERSTE BANK A.D. Novi Sad
  4. EUROBANK AKCIONARSKO DRUŠTVO, Beograd
  5. CRÉDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA, A.D. Novi Sad
  6. HALKBANK, Beograd
  1. RAIFFEISEN LEASING DOO Beograd
  2. UNICREDIT LEASING DOO Beograd

Cilj programa: jeste jačanje konkurentnosti privrednih subjekata, unapređenje njihovog poslovanja i internacionalizacije, kao i kreiranje novih radnih mesta kroz investicije u opremu.

Sredstva opredeljena Programom namenjena su za sufinansiranje nabavke nove proizvodne opreme i opreme direktno uključene u proces proizvodnje razmenjivih dobara (u daljem tekstu: proizvodne opreme) i izvođenje građevinskih radova , i to:

1) proizvodne opreme i/ili mašina;

2) transportno-manipulativnih sredstava uključenih u proces proizvodnje i unutrašnjeg transporta

3) delova, specijalizovanih alata za mašine ili drugih kapitalnih dobara 

4) građevinske mehanizacije za potrebe obavljanja građevinskih radova

Ko može da aplicira: Pravo da se prijave na konkurs za dodelu bespovratnih sredstava imaju:

1. pravna lica, registrovana u APR kao privredna društva ili zadruge, koja su razvrstana na mikro ili mala pravna lica u skladu sa Zakonom o računovodstvu („Službeni glasnik RS”, broj 62/13 i 30/18) prema finansijskim izveštajima za 2017. godinu, kao i

2) preduzetnici registrovani u APR.

Finansiranje Programa: Privredni subjekti koji zadovolje uslove Programa i kojima banke, odnosno lizing kompanije uključene u realizaciju Programa, uslovno odobre kredit odnosno finansiranje mogu ostvariti pravo na finansiranje do 25% neto vrednosti nabavke proizvodne opreme. Privredni subjekat je u obavezi da obezbedi učešće u visini 5% neto vrednosti proizvodne opreme, dok će se preostalih 70% neto vrednosti proizvodne opreme obezbediti iz kredita poslovnih banaka ili finansijskog lizinga lizing kompanije uključenih u sprovođenje ovog Programa.

U slučaju da su ukupni neto troškovi nabavke opreme viši od 20.000.000,00 dinara, korisnik može da finansira razliku većim sopstvenim učešćem ili da za ovaj iznos uveća kreditni zahtev kod banke, ili zahtev za finansijski lizing kod lizing kompanije.

Iznos odobrene bespovratne pomoći u visini do 25% od neto vrednosti proizvodne opreme ne može biti manji od 500.000,00 dinara, niti veći od 5.000.000,00 dinara.

Rok za podnošenje prijava: Precizno i tačno popunjena prijava i prateća dokumentacija u dva primerka (original i overena fotokopija), u skladu sa Programom, predaju se prilikom podnošenja zahteva za kredit, odnosno finansijski lizing, u jednoj od navedenih ekspozitura/filijala poslovnih banaka i lizing kompanije.

Javni poziv je otvoren dok se raspoloživa sredstva ne utroše a najkasnije do 31.12.2019. Privredni subjekti mogu podneti samo jedan zahtev za dodelu bespovratnih sredstava za nabavku opreme kod jedne banke ili lizing kompanije.