Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja započelo je sa sprovođenjem pripremnih aktivnosti za izradu Programa raspodele investicionih sredstava Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja za budžetsku 2022. godinu, a koji će se sprovoditi nakon usvajanja Zakona o budžetu Republike Srbije za 2022. godinu. 

Cilj Programa je održavanje dostignutog nivoa obezbeđenih prostornih uslova i opremljenosti objekata i ustanova, kao i unapređivanje istog u skladu sa novim standardima.

Program obuhvata projekte:

  • Izgradnje,
  • Dogradnje,
  • Adaptacije,
  • Sanacije,
  • Rekonstrukcije,
  • Investicionog i tekućeg održavanja zgrada i objekata, i
  • Opremanja ustanova osnovnog, srednjeg, višeg i visokog obrazovanja i ustanova učeničkog i studentskog standarda.

Ko može aplicirati: ustanove osnovnog, srednjeg, višeg i visokog obrazovanja i ustanove učeničkog i studentskog standarda.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja - Sektoru za učenički i studentski standard i investicije - Odseku za planiranje, koordinaciju i realizaciju  investicionih projekata, 11000 Beograd, ul. Nemanjina 22-26, kontakt telefon 011/2420101, kontakt osoba Irena Grujičić.