Svrha programa: finansiranje projektata unapređenja energetske efikasnosti u jedinicama lokalne samouprave kojima se realizuju mere u skladu sa Uredbom o utvrđivanju Programa finansiranja aktivnosti i mera unapređenja efikasnog korišćenja energije u 2018. godin

Mere:

1) ugradnje kotlova na biomasu;

2) unapređenje termotehničkih sistema u Zgradama putem:

-  zamene sistema ili dela sistema grejanja efikasnijim sistemom,

- zamene ili ugradnje efikasnih sistema za klimatizaciju,

- ugradnje toplotnih pumpi;

3) kombinovanje mera:

(1) iz tač. 1) i/ili 2) ovog odeljka; I (2) zamene spoljnih prozora i vrata i/ili unapređenja postojeće termičke izolacije zidova, krova, tavanica iznad otvorenih prolaza, zidova i podova na tlu, kao i ostalih zidova prema negrejanom prostoru (termički omotač Zgrade);

4) unapređenje, odnosno modernizacija sistema unutrašnjeg osvetljenja u Zgradama;

5) modernizacija sistema javnog osvetljenja u jedinicama lokalne samouprave putem:

- zamene izvora svetlosti, odnosno svetiljki,

- instaliranja savremene opreme za kontrolu i upravljanje sistemom osvetljenja (daljinska kontrola, regulatori osvetljenja itd.);

6) instalacija solarnih kolektora za grejanje potrošne tople vode.

 

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava i su-finsnsiranje:

  • Projekti modernizacije sistema javnog osvetljenja finansiraju se najviše do 10.000.000,00 dinara od ukupno raspoloživih sredstava. Maksimalni iznos sredstava koji se isplaćuje iz sredstava Budžetskog fonda po projektu modernizacije sistema javnog osvetljenja iznosi do 20% od vrednosti projekta, a maksimalno 1.000.000,00 dinara
  • Maksimalni iznos sredstava po projektu unapređenja energetske efikasnosti u Zgradama koji se isplaćuje iz sredstava Budžetskog fonda iznosi:
  • do 100%, a maksimalno 20.000.000,00 dinara za projekte u jedinicama lokalne samouprave koje se nalaze u devastiranim područjima;
  • do 70% od ukupne vrednosti projekta, a maksimalno 20.000.000,00 dinara za projekte u ostalim jedinicama lokalne samouprave.

Ko može aplicirati: jedinice lokalne samouprave

Napomena: Jedinice lokalne samouprave mogu prijaviti samo jedan projekat unapređenje energetske efikasnosti