Cilj Poziva: unapređenje energetske efikasnosti u objektima od javnog značaja (Zgrade), odnosno modernizacija sistema javnog osvetljenja, koji su u nadležnosti jedinica lokalne samouprave.

Predmet Poziva: projekti unapređenja energetske efikasnosti koji obuhvataju sledeće mere:

1. Unapređenje termičkog omotača Zgrade, odnosno svih elemenata Zgrade koji razdvajaju unutrašnji grejni prostor od spoljašnjeg prostora i negrejanog prostora Zgrade (zamena spoljnih prozora i vrata, postavljanje termičke izolacije krova, zidova...),

2. Unapređenje termotehničkog sistema Zgrade putem zamene sistema ili dela sistema efikasnijim sistemom (zamena postojećeg kotla efikasnijim, ugradnja elektronski regulisanih cirkulacionih pumpi, termostatskih ventila...),

3. Ugradnja solarnih kolektora u instalaciju za centralnu pripremu potrošne tople vode,

4. Zamena postojećih ili ugradnja novih sistema za centralnu pripremu potrošne tople vode,

5. Modernizacija sistema unutrašnjeg osvetljenja u objektima (zamena izvora svetlosti, ugradnja savremene opreme za kontrolu i upravljanje sistemom),

6. Modernizacija sistema javnog osvetljenja (zamena izvora svetlosti, ugradnja savremene opreme za kontrolu i upravljanje sistemom).

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava:

  • Za mere 1-5:

- Do 20.000.000 RSD ili 100% za projekte u JLS koje se nalaze u devastiranim područjima

- Do 20.000.000 RSD ili 70% za projekte u ostalim JLS

  • Za meru 6:

- Do 3.000.000 RSD ili 20% od vrednosti projekta.

Period implementacije projekata: do kraja 2020. godine

Ko može aplicirati: jedinice lokalne samouprave i gradske opštine