U okviru međunarodne saradnje Republike Srbije i Programa Ujedinjenih nacija za razvoj, Ministarstvo rudarstva i energetike, Ministarstvo polјoprivrede i zaštite životne sredine i UNDP sprovode projekat: „Smanjenje barijera za ubrzani razvoj tržišta biomase u Srbiji”. Cilј Projekta je održivo korišćenje energije kroz diversifikaciju izvora energije i razvoj tržišta biomase za korišćenje u energetske svrhe u Republici Srbiji. Sredstva u ukupnom iznosu od 1,6 miliona USD za finansiranje projekata iz ovog javnog poziva, obezbeđuje Globalni fond za životnu sredinu i UNDP.

 

Svrha Poziva: obezbeđivanje bespovratnih finansijskih sredstava kao podrške investitorima za izgradnju do 8 postrojenja za kombinovanu proizvodnju električne i toplotne energije iz biomase ili biogasa.

 

Ko može da aplicira: privredna društva, zadruge i fizička lica koja obavljaju registrovanu delatnost (preduzetnici i poljoprivredna gazdinstva).

 

Trajanje projekta: N/A

 

Iznos bespovratnih sredstava: N/A

 

Rok za dostavljanje predloga projekta: 15. oktobar 2015.

 

Dodatne informacije i dokumentacija: http://www.mre.gov.rs/latinica/energetska-efikasnost-obnovljivi-izvori.php