Ko može aplicirati: privredni subjekti u privatnom sektoru – svi privredni subjekti koji nisu obuhvaćeni Pravilnikom o Spisku korisnika javnih sredstava („Službeni glasnik RS“, broj 160/20), i to:

• rezidentna pravna lica u smislu zakona koji se uređuje oporezivanje dobiti pravnih lica;

• rezidentni preduzetnici u smislu zakona kojim se uređuje porez na dohodak građana;

• predstavništva stranih pravnih lica.

Da bi privredni subjekat ostvario pravo na bespovratna sredstva, potrebno je da ispuni sledeće uslove:

• Privredni subjekat je nosilac rešenja o kategorizaciji, podnosilac zahteva za obnovu rešenja o kategorizaciji zaključno sa danom objavljivanja javnog poziva ili podnosilac zahteva za kategorizaciju ugostiteljskog objekta koji se prvi put kategoriše zaključno sa 10.02.2021. godine, za hotel koji se nalazi na području jedinica lokalne samouprave sa spiska koji je sastavni deo Programa rasporeda i korišćenja subvencija za podršku radu hotelske industrije Srbije zbog poteškoća u poslovanju prouzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2;

• Nad privrednim subjektom nije pokrenut stečajni postupak;

• Nad privrednim subjektom se ne sprovodi postupak za unapred pripremljeni plan reorganizacije ili da na snazi nisu mere iz unapred pripremljenog plana reorganizacije (UPPR);

• Nad privrednim subjektom se ne sprovodi plan reorganizacije ili da na snazi nisu mere iz plana reorganizacije, finansijsko restrukturiranje ili postupak likvidacije.

Sredstava se dodeljuju u iznosu 350 EUR po individualnom ležaju i 150 EUR po smeštajnoj jedinici u dinarskoj protivvrednosti obračunatoj po srednjem kursu Narodne banke Srbije na na dan kada je državna pomoć dodeljena.

Privredni subjekat gubi pravo na korišćenje subvencije ukoliko smanji broj zaposlenih za više od 10%, u periodu od dana stupanja na snagu Programa zaključno sa istekom perioda od tri meseca nakon isplaćene pomoći, ne računajući zaposlene koji su sa privrednim subjektom zaključili ugovor o radu na određeno vreme zaključno sa istekom perioda od tri meseca nakon isplaćene pomoći.

Napomena: Zahtevi za korišćenje bespovratnih sredstava podnose se Ministarstvu na adresu: Omladinskih brigada 1, 11070 Novi Beograd.

Sve dodatne informacije zainteresovani mogu dobiti na telefone: 011/3139672, 011/3139691 i 011/3139668.