Svrha konkursa je finansiranje projekata kojima se obezbeđuje:

a) promocija turističkih proizvoda i turističkih prostora i podsticanje unapređenja receptivne turističko-ugostiteljske ponude

b) unapređenje i realizacija statističkih istraživanja i metodologije satelitskih računa

c) edukacija i treninzi u turizmu

Takođe, sredstva mogu biti namenjena i za:

d) izradu planske dokumentacije u skladu sa Zakonom o turizmu

e) izradu planske i projektne dokumentacije

f) uređenje građevinskog zemljišta i izgradnju ili unapređenje postojeće komunalne infrastrukture

g) uređenje javnih površina

h) uređenje zemljišta namenjenog opštoj rekreaciji i nabavka prateće opreme

i) postavljanje turističke signalizacije, rekonstrukcija, izgradnju i opremanje turističke infrastrukture i objekata od posebnog značaja

j) realizaciju posebnih turističkih potreba.

 

Ko može da aplicira: turističke organizacije, destinacijske menadžment organizacije, privredna društva i druge organizacije i institucije čiji je osnivač Vlada ili jedinica lokalne samouprave; pravna lica u kojima je Republika Srbija većinski vlasnih, pravna lica koja upravljaju turističkim prostorom ili objektima turističke infrastructure i suprastrukture za projekte razvoja, kao i nevladine organizacije.

 

Iznos sredstava za sufinansiranje projekata:

- za projekte iz oblasti a,b,c: do 50% od ukupne vrednosti projekta

- za projekte iz oblasti d-j: do 100% ukupne vrednosti projekta

 

Rok za dostavu predloga projekata:

- za projekte iz oblasti a,b,c: 30.04.2015. godine

- za projekte iz oblasti d-j: 01.09.2015. godine

 

Dodatne informacije i dokumenta: http://mtt.gov.rs/vesti/konkurs-za-dodelu-subvencija-za-razvoj-turizma-u-2015/