Svrha konkursa je očuvanje i unapređenje zanata koji su tradicionalni u Republici Srbiji, jačanje konkurentnosti proizvoda i usluga tih zanata na domaćem i inostranom tržištu i promovisanje tradicionalnih zanata na Svetskoj izložbi EXPO Milano 2015.

 

Namena sredstava:

1) unapređenje procesa proizvodnje na način koji ne ugrožava tradicionalnu tehnologiju karakterističnu za stari zanat (nabavka opreme i adaptacija i uređenje radnih prostorija; ne uključuje nabavku sirovina),

2) unapređenje proizvoda i/ili ambalaže proizvoda starog zanata,

3) promovisanje tradicionalnih zanata u svetu kroz učešće na Svetskoj izložbi EXPO Milano 2015 u okviru Srpskog paviljona u septembru mesecu 2015. godine.

 

Ko može da aplicira: isključivo privredni subjekti – privredna društva, zadruge i preduzetnici, upisani u registar Agencije za privredne registre sa aktivnim statusom, pod uslovom da se nalaze u Evidenciji sertifikovanih starih i umetničkih zanata i poslova domaće radinosti koja se vodi u Ministarstvu privredu, I da se bave sledećim tradicionalnim zanatima: tkanjem, ćilimarstvom, vezom, opančarstvom, filigranstvom, ikonopisom i terzijskim radom.

 

- za namene 1) i 2): 50.000 / 100.000 RSD

- za namenu 3): 200.000 RSD

 

Maksimalno trajanje projekta: 6 meseci

 

Rok za dostavljanje predloga projekata: 03. avgust 2015.

 

Napomena: moguće je konkurisati sa samo jedim zahtevom za dodelu subvencija i isključivo za 1 od 3 navedene namene.

 

Dodatne informacije i dokumentacija: http://mtt.gov.rs/slider/raspisan-konkurs-za-dodelu-subvencija/?lang=lat