Svrha konkursa: finansiranje projekata oblasti razvoja turizma u 2020. godini do iznosa 60.000.000 dinara, sredstava sa ekonomske klasifikacije 481 – Dotacije nevladinim organizacijama, opredeljenih Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2020. godinu.

Prihvatljive oblasti/aktivnosti:

  • promocija turističkih proizvoda i turističkih prostora Srbije i podsticanje unapređenja receptivne turističko-ugostiteljske ponude;
  • unapređenje i realizacija statističkih istraživanja i metodologije satelitskih računa;
  • edukacija i treninzi u turizmu.

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: do 50% ukupne vrednosti projekta

Ko može aplicirati: neprofitne institucije – udruženje, zadužbina, fondacija

Period implementacije projekta: maksimalno 12 meseci