Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija raspisuje javni konkurs za dodelu dotacija za finansiranje projekata oblasti razvoja turizma u 2022. godini do iznosa 55.000.000 dinara, sredstava opredeljenih Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2022. godinu.

Korišćenje sredstava

Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava sa ekonomske klasifikacije ekonomske klasifikacije 481–Dotacije nevladinim organizacijama imaju neprofitne institucije, ako se tim projektima obezbeđuje:

1) promocija turističkih proizvoda, turističkih destinacija i turističkih prostora Srbije i podsticanje unapređenja receptivne turističko-ugostiteljske ponude;

2) unapređenje i realizacija statističkih istraživanja i metodologije satelitskih računa;

3) edukacija i treninzi u turizmu.

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava: do 50%

Period implementacije projekta: do 12 meseci

Napomena: Obrazac zahteva , kao i obrasci izjava mogu se preuzeti sa zvanične internet prezentacije ministartva www.mtt.gov.rs . Zahtev za korišćenje sredstava podnosi se Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija, Sektor za turizam, Nemanjina br. 22-26, Beograd, isključivo putem pošte ili pisarnice ministarstva.

Sve dodatne informacije zainteresovani mogu dobiti na telefon: 011/3139697.