Osnovni ciljevi Konkursa:

1. Unapređenje kvaliteta turističke ponude i inteziviranje njenog korišćenja, što podrazumeva:

    a. izgradnju, uređenje i rekonstrukciju hotelskih i drugih smeštajnih kapaciteta, restorana i objekata sportsko-rekreativnog sadržaja

    b. restauraciju ruralnih objekata i njihovo pretvaranje u turističke kapacitete

    c. nabavku rekonstrukciju i adaptaciju plutajućih objekata, kao i prevoznih i rekreativnih sredstava namenjenih posetiocima i turistima

    d. unapređenje marketinga domaće ugostiteljske ponude

    e. dizajn, pripremu proizvodnje i proizvodnju suvenira

2. izgradnja turističke infrastrukture i suprastrukture

3. usklađivanje turističkih kapaciteta sa Zakonom o turizmu

• Poljoprivreda, životna sredina i klimatske promene

 

Ko može da aplicira: Privredno društvo i preduzetnici registrovani za obavljanje delatnosti u oblasti turizma, poljoprivredno gazdinstvo upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa Zakonom o poljoprivredi i ruralnom razvoju.

 

Rok za dostavljanje predloga projekata: 01.11.2015.

 

Minimalni iznos kreditnih sredstava:

- za poljoprivredna gazdinstva i preduzetnike: 500.000 RSD

- za privredna društva: 2.000.000 RSD

 

Napomena: učešće kreditnih sredstava u projektu ne može biti veće od 50% od ukupne vrednosti projekta. Kreditna sredstava se mogu koristiti za finansiranje osnovnih i trajnih obrtnih sredstava u iznosu do 20% od ukupno odobrenih kreditnih sredstava. Kreditna sredstva se realizuju preko Fonda za razvoj Republike Srbije, sa kamatnom stopom od 1% na godišnjem nivou, uz valutnu klauzulu. Rok otplate dodeljenih sredstava je do 72 meseca po isteku odložnog roka u trajanju od 12 meseci od dana prvog povlačenja kreditnih sredstava, osim za „greenfield“ investicije u turističku infrastrukturu i suprastrukturu, za koje je odložni rok 24 meseca. Otplata kreditnih sredstava vrši se u tromesečnim anuitetima.

 

Dodatne informacije i dokumentacija: http://mtt.gov.rs/vesti/konkurs-za-dodelu-kreditnih-sredstava-za-podsticanje-kvaliteta-turisticke-ponude/?lang=lat