Program jednodnevne ili višednevne manifestacije pod nazivom „Miholjski susreti sela“ obuhvata aktivnosti u kojima učestvuje stanovništvo sela sa teritorije jedne jedinice lokalne samouprave. Aktivnosti mogu biti iz oblasti dramskih umetnosti, književnosti, literarnih veština i drugih umetnosti (takmičenja u pevanju, recitaciji, glumi, slikanju, itd.), održavanja sportskih takmičenja, promovisanja očuvanja i unapređenja starih zanata i kulturno-umetničke baštine, izrade umetnina i predmeta domaće radinosti, kao i ostale aktivnosti u kojima stanovnici sela mogu pokazati svoja znanja i veštine i u njima se takmičiti.

Mesto održavanja manifestacije „Miholjski susreti sela“ može biti u svim naseljenim mestima-selima na teritoriji Republike Srbije, izvan gradskih, opštinskih sedišta i prigradskih naselja, a koje odredi podnosilac prijave prilikom konkurisanja.

Bespovratna sredstva se dodeljuju za manifestacije koje će se održavati od 1. oktobra 2021. godine do kraja 2021. godine.

Cilj programa: obogaćenje društvenog i sportskog života stanovnika u selima i negovanje tradicionalnog načina života i kulturno – istorijskog nasleđa.

Bespovratna sredstva namenjena su za finansiranje sledećih troškova:

  •  zakupa prostora, bine, ozvučenja i osvetljenja;
  •  dizajna i štampe promotivnog materijala, zahvalnica;
  • nabavke medalja i pehara;
  •  prevoza učesnika manifestacije, komisije i sudija do mesta održavanja manifestacije;
  •  honorara komisije i sudija.

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 500.000,00 dinara

Ko može aplicirati: jedinice lokalne samouprave

Napomena: Precizno i tačno popunjena prijava i prateća dokumentacija dostavljaju se preporučenom pošiljkom na adresu ulica Bulevar Mihajla Pupina br. 2a, 11070 Novi Beograd.

Prijave se dostavljaju u zatvorenoj i zapečaćenoj koverti sa naznakom “Prijava na konkurs – sredstva za finansiranje održavanja manifestacije “Miholjski susreti sela” – NE OTVARATI”, sa punim nazivom i adresom pošiljalaca na poleđini koverte.

Važne informacije: Program i obrazac prijave se mogu preuzeti elektronskim putem na zvaničnoj internet stranici Ministarstva za brigu o selu www.mbs.gov.rs . Za sva pitanja u vezi sa tekstom javnog konkursa možete se obratiti na mejl adrese: tijana.nesic@mbs.gov.rs; milana.celar@mbs.gov.rs ili na brojeve telefona 011 311 2282 i 011 311 08 54.