Predmet oglašavanja: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, u cilju unapređenja položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji, pruža podršku projektnim aktivnostima koje imaju za cilj:

1. Poboljšanje pristupačnosti fizičkog okruženja

2. Unapređenje prostorno tehničkih uslova rada organizacija osoba sa invaliditetom

3. Izjednačavanje mogućnosti i unapređenje položaja osoba sa invaliditetom

 

Sredstva za Stalni otvoreni konkurs obezbeđena su u Budžetskom fondu za programe zaštite i unapređenja položaja osoba sa invaliditetom.

 

Aplicirati mogu isključivo:

1. registrovana udruženja građana sa sedištem u Republici Srbiji;

2. direktno odgovorni za pripremu i realizaciju projekta.

 

Rok za dostavu predloga projekata: 27.11.2015. godine.

 

Dodatne informacije i dokumenta: http://www.minrzs.gov.rs/lat/konkursi