Svrha programa: jačanja kapaciteta lokalnih samouprava i jačanje lokalnog razvoja u oblasti zaštite životne sredine, a u  cilju planiranja finansiranja pomoći za izradu projektno tehničke dokumentacije, ovim putem se upućuje javni poziv jedinicama lokalnih samouprava za iskazivanje potrebe za izradom projektno tehničke dokumentacije za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda.

Projektno tehnička dokumentacija koja će biti izrađena može obuhvatiti sledeća dokumenta:

• studija opravdanosti;

• idejno rešenje;

• idejni projekat;

• projekat za građevinsku dozvolu;

• projekat za izvođenje

Ko može aplicirati: JLS koje ispunjavaju opšte uslove za izradu projektno-tehničke dokumentacije:

1. Izmirene su sve dospele obaveze po osnovu javnih prihoda

2. Nisu dodeljena sredstva za iste namene iz budžeta Republike Srbije ili budžeta autonomne pokrajine;

3. Urađen je plan generalne regulacije (PGR) ;

4. Lokacija koja je određena za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda je u vlasništvu jedinice lokalne samouprave;

5. Izgrađeno je više od 60% pripadajuće kanalizacione mreže za PPOV za koje je potrebno izraditi projektno-tehničku dokumentaciju.