Ciljevi poziva: 

-    unapređenje kvaliteta u lečenju hroničnih bolesti (dijabetesa i kardiovaskularnih bolesti)
-    povećanje obuhvata ciljnog stanovništva u pogledu preventivnih zdravstvenih usluga i programa skrininga (za rak debelog creva, rak dojke, rak grlića materice, rizik od kardiovaskularnih bolesti, rizik od dijabetesa tipa 2, depresiju) 
-    povećanje stope vakcinacije za decu 
-    povećanje stope vakcinacije protiv gripa za starije stanovništvo 
-    unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite žena (ginekologija, akušerstvo, reproduktivno zdravlje)
-    unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite dece i omladine 
-    povećanje pristupa zdravstvenoj zaštiti i preventivnim uslugama za ranjive grupe (kao što su Romi, starije osobe i osobe sa invaliditetom)

Ko može da aplicira: Domovi zdravlja osim DZ koji su u privatnoj svojini

Vrednost projekta: max 3.500.000,00 dinara po projektu

Trajanje projekta: max 12 meseci