Misli poslovno, misli drugačije

Vrednost:
207.335,00 €
Donator:
(EXCHANGE 3)
Trajanje:
SEPT 2010. - DEC 2011.

Ključni rezultati projekta

 • Povećani kapaciteti kancelarija za ler i njihova mreža lokalnih razvojnih facilitatora

 • Poboljšana funkcionalnost i pristupačnost kancelarija za ler 

 • Uspostavljene nove usluge i programi u mestu lokalne poslovne podrške 
 • Razvijen novi servis za podršku investitorima i aktivnostima vezanim za investicije 
 • Povećan  nivo informisanosti i svesti interesnih grupa
   

 

Opšti cilj projekta

 • Podizanje lokalnih kapaciteta za upravljanje lokalnim  ekonomskim razvojem ( "olakšavanje promene") kao i  poboljšanje preduzetničke klime i investicionog imidža u opštinama

 

Specifični cilj 1
 • Poboljšanje kapaciteta LER kancelarija i ključnog opštinskog osoblja za rad sa investitorima, preduzetnicima i potencijalnim preduzetnicima 
Specifični cilj 2
 • Razviti nove programe i usluge za unapređenje poslovnog razvoja 
Specifični cilj 3
 • Poboljšati pristup informacijama i uslugama potrebnim za investitore, preduzetnike i potencijalne preduzetnike 
Specifični cilj 4
 • Razmena znanja/učiti jedni od drugih ( "opštine od opštine")