Mnogi mogu mnogo, niko sam ne može sve

Vrednost:
2.376.720,00 RSD
Donator:
(FODS)
Trajanje:
FEB 2015.- MAR 2016.

Ključni rezultati projekta

  • Povećanje kapaciteta lokalnih aktera za  unapređenje obrazovanja Vlaške manjine i promovisanje vlaškog jezika i kulturne baštine
  • Povećana informisanost pripadnika vlaške manjine o nacionalnoj pripadnosti, kuluri i nasleđu i povezivanje sa dijasporom

Opšti cilj projekta

  • Zaštita i očuvanje nematerijalnog kulturnog nasleđa Vlaha kroz povećanje svesti, jačanje tolerancije, jednakosti i otvorenost društva prema nacionalnoj pripadnosti i kulturi  Vlaha
Specifični cilj 1
  • Povećanje svesti o kulturi i nasleđu Vlaha