Mreža za ruralni razvoj Srbije, u konzorcijumu sa: Fondacijom za razvoj Turske, Mrežom za ruralni razvoj Crne Gore, Mrežom za ruralni razvoj Makedonije, Mrežom za ruralni razvoj u Bosni i Hercegovini, Institutom za demokratiju i medijaciju iz Albanije, Mrežom organizacija za ruralni razvoj Kosova, Hrvatskom mrežom za ruralni razvoj i Ruralnim forumom Letonije, implementira Projekat “ALTER – Active Local Territories for Economic development of Rural Areas” (Aktivne lokalne teritorije za ekonomski razvoj ruralnih područja) koji finansira Evropska Unija. Ovaj Poziv predstavlja jednu od komponenti projekta i odnosi se na pružanje finansijske podrške inicijativama  za izgradnju kapaciteta i zagovaranje u različitim tematskim oblastima održivog ruralnog razvoja.

Tematske oblasti:

  • LEADER i CLLD (Community Led Local Development) pristup;
  • Ruralni razvoj;
  • Održivo upravljanje prirodnim resursima;
  • Zaštita životne sredine;
  • Socijalna ekonomija;
  • Inovacije u socio-ekonomskom razvoju;
  • Održiva poljoprivreda;
  • Diversifikacija ekonomskih aktivnosti u ruralnim područjima.

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava: 17.000 €

Minimalno sufinansiranje: 10%

Period implementacije projekata: 3-9 meseci, tokom perioda 01. februar – 31. oktobar 2018.

Ko može aplicirati: organizacije civilnog društva (OCD) aktivne u različitim oblastima održivog ruralnog razvoja iz Srbije, Crne Gore, Makedonije, Albanije, Turske, Bosne i Hercegovine i Kosova.

Partnerstvo: obavezno je partnerstvo od minimalno 2 OCD (aplikant + partner).

Napomena: OCD može da bude aplikant ili partner u samo 1 predlogu projekta. Aplikacije se dostavljaju u elektronskoj formi na adresu: altergranting@gmail.com.