Opšti cilj Programa podrške razvoju poslovnih inkubatora je da se kroz podršku razvoju poslovnih inkubatora pospeši lokalni ekonomski razvoj, kreiraju nova radna mesta u MSPP sektoru i doprinese ubrzanju rasta i razvoja preduzetništva i inovativnosti.

 

Svrha javnog poziva je pružanje finansijske podrške unapređenju funkcionisanja i stimulisanje razvoja postojećih poslovnih inkubatora.

 

Ko može da aplicira: svi poslovni inkubatori, tj. privredna društva koja se bavi poslovnom inkubacijom nezavisno od delatnosti njegovih stanara, a koja ispunjavaju sledeće propisane uslove za učešće u Programu:

• Da su registrovani na teritoriji Republike Srbije

• Da su osnovani u formi privrednog društva sa ograničenom odgovornošću

• Da su osnovani zaključno sa 31.12.2013. godine

• Da imaju najmanje 1 stalno zaposlenog u menadžment timu

• Da je bar 1 novoosnovano preduzeće postalo stanar inkubatora u prethodne 2 godine

• Da inkubator nije koristio podsticajna sredstva po istom osnovu iz drugih budžetskih izvora finansiranja

• Inkubator je dužan da obezbedi sredstva za sufinansiranje pre podnošenja zahteva za odobrenje sredstava po ovom Programu, ukoliko pojedine projektne aktivnosti prevazilaze odobrene iznose

 

Predmet finansiranja mogu biti sledeće projektne aktivnosti:

• Podrška operativnom poslovanju poslovnog inkubatora

• Podrška menadžment timu poslovnog inkubatora

• Podrška marketing aktivnostima poslovnog inkubatora

• Infrastrukturni projekti

• Oprema poslovnih inkubatora

 

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 3.000.000 RSD (bez PDV-a)

 

Trajanje projekta: N/A – krajnji rok za realizaciju svih podržanih aktivnosti i sva plaćanja je 20.10.2015.

 

Rok za dostavljanje predloga projekta: 15.06.2015. – do utroška sredstava, a najkasnije do 01.10.2015.

 

Dodatne informacije i dokumentacija: : http://narr.gov.rs/index.php/Info/Konkursi/Javni-poziv-za-finansijsku-podrshku-poslovnim-inkubatorima