Cilj Programa je podrška institucijama i organizacijama iz Srbije pri apliciranju za programe prekogranične saradnje i samim time jačanje regionalne konkurentnosti kroz realizaciju zajedničkih projekata, kao i institucionalna održivost u kreiranju i realizaciji projekata.

 

Programi prekogranične saradnje su instrument Evropske unije za pružanje podrške saradnji institucija i organizacija u pograničnim oblastima susednih država. Obzirom na sve veći značaj ovih programa, kao i rastući interes organizacija i institucija iz Srbije za uključivanje u iste, Nacionalna agencija za regionalni razvoj je pripremila Program podrške projektima prekogranične saradnje u vidu su-finansiranje učešća (kontribucije) projektnih partnera iz Srbije. U pitanju je 6 programa prekogranične saradnje iz finansijskog perioda 2014.-2020. godine, i to:

• Mađarska-Srbija

• Rumunija-Srbija

• Bugarska-Srbija

• Hrvatska-Srbija

• Srbija-Bosna i Hercegovina

• Srbija-Crna Gora.

 

Kroz Program podrške NARR, moguće je aplicirati za su-finansiranje projekata koji bi bili podržani kroz gore navedene programe, otvorene u trenutku objavljivanja javnog poziva, kao i za one koji će biti otvoreni za vreme trajanja javnog poziva.

 

Ko može da aplicira: svi legitimni korisnici Programa prekogranične saradnje, koji ispunjavaju sledeće opšte uslove:

• Da je u većinskom domaćem vlasništvu, registrovan na teritoriji Republike Srbije

• Ispunjava opšte uslove poziva Programa prekogranične saradnje

• Ima izmirene obaveze po osnovu poreza i doprinosa.

 

Projekat predložen za su-finansiranje treba da bude usmeren ka postizanju sledećih posebnih ciljeva:

• Jačanje konkurentnosti MSPP,

• Kreiranje novih i očuvanje postojećih radnih mesta,

• Unapređenje sposobnosti MSPP za pristup različitim izvorima finansiranja,

• Unapređenje kvaliteta radne snage,

• Podrška razvoju obrazovanja za preduzetništvo,

• Unapređenje efikasnosti institucionalne podrške poslovanju i razvoju MSPP,

• Optimizacija i unapređenje stepena iskorišćenosti postojeće i izgradnja nove poslovne infrastrukture,

• Jačanje inovativnosti u MSPP,

• Stimulisanje poslovnog udruživanja i kreiranja lanca vrednosti,

• Internacionalizacija poslovanja MSPP,

• Podrška ženskom preduzetništvu, preduzetništvu mladih i socijalnom preduzetništvu,

• Podrška ravnomernom regionalnom razvoju,

• Unapređenje i jačanje saradnje sa institucijama susedskih zemalja, kako na centralnom tako i na lokalnom nivou,

• Promocija važnosti pridruživanja EU za razvoj konkurentnosti MSPP,

• Unapređenje saradnje javnog i privatnog sektora na projektima.

 

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: do 10% od vrednosti udela u budžetu projekta za svakog partnera/aplikanta iz Srbije.

 

Rok za dostavljanje prijava: do utroška sredstava ili do 31.12.2016. godine

 

Dodatne informacije i dokumentacija: : http://narr.gov.rs/index.php/Info/Konkursi/Javni-poziv-za-podrshku-projektima-prekogranichne-saradnje