Cilj Poziva: Doprinos uravnoteženijem društveno-ekonomskom razvoju u Srbiji kroz povećanje mogućnosti zapošljavanja i podršku socijalnoj koheziji u manje razvijenim područjima. Ključni rezultat je otvaranje najmanje 70 radnih mesta. Ukupan budžet Poziva iznosi 798.000 USD

Predmet poziva i ključni uslovi za apliciranje:

LOT 1: Podrška početnicima u poslovanju

 • Podrška osnivanju novih poslovnih subjekata koji će biti registrovani kao preduzetnici ili u skladu sa kriterijumima Poziva
 • Predmet finansiranja: nabavka robe i usluga
 • Iznos bespovratnih sredstava: 3.420 - 11.400 USD
 • Minimalno su-finansiranje: 10%
 • Uslovi za Aplikanta: mora biti državljanin RS sa stalnim prebivalištem na teritoriji jedne od 91 opštine gde se realizuje Program; mora biti registrovan na evidenciji nezaposlenih lica kod Nacionalne službe za zapošljavanje u trenutku podnošenja prijave; mladi, žene i osobe iz kategorija ugroženih ili marginalizovanih grupa će imati posebnu pažnju prilikom evaluacije prijava; da nije u poslednja 24 meseca primio grant ili opremu preko projekata ili programa koje implementira UNOPS.
 • Jedan Aplikant može da podnese samo jedan projektni predlog.
 • Ako predlog bude odobren za su-finansiranje, Aplikant mora biti stalno zaposlen u novoprijavljenom preduzeću i ne može se zaposliti na drugom mestu,
 • Novoregistrovani privredni subjekt mora biti operativan tokom cele godine i trajnog karaktera. Predlozi za pokretanje poslova sa nepunim radnim vremenom ili sezonskih poslova neće se razmatrati.
 • Novoregistrovani privredni subjekt mora biti registrovan na teritoriji jedne od 91 jedinice lokalne samouprave uključene u projekat „Norveška za vas - Srbija“.
 • Novoregistrovani privredni subjekt ne sme biti proširenje postojećeg poslovanja.

LOT 2: Podrška unapređenju produktivnosti postojećih preduzeća i otvaranju novih radnih mesta

 • Podrška unapređenju poslovanja postojećih preduzeća koja će dovesti do otvaranja novih radnih mesta
 • Predmet finansiranja: nabavka robe i usluga
 • Iznos bespovratnih sredstava: 5.700 - 11.400 USD
 • Minimalno su-finansiranje: 20%
 • Uslovi za Aplikanta: Preduzetnici i privredna društva registrovana u Agenciji za privredne registre Srbije i razvrstani u mikro i mala preduzeća na osnovu finansijskih izveštaja za 2018; preduzeća registrovana na teritoriji jedne od 91 opštine gde se realizuje Program; Preduzeća osnovana između 01. januara 2014 i 31. decembra 2018. na neodređeni period i sa aktivnim statusom u APR-u; preduzeća registrovana za proizvodnju i usluge (isključujući neprihgvatljive sektore dolenavedene); Preduzeće je u većinskom domaćem i većinsko privatnom vlasništvu; preduzeće zapošljava najmanje 1 zaposlenog sa punim radnim vremenom; preduzeće ima neto profit na dan 31.12.2018, nema dugovanja po osnovu poreza i doprinosa, nije u blokadi, stečajnom ili likvidacionom postupku; ne koristi olakšice po istom osnovu od drugih ustanova ili donatora; poseduje vlastite poslovne prostorije ili ima dugoročan ugovor o zakupu; vlasnik nije krivično osuđivan; preduzeću nije izrečena zabrana obavljanja aktivnosti; preduzeće ne krši zakone o autorskim pravima, zaštitnim znacima ili intelektualnoj svojini.   
 • Jedan aplikant može da podnese jedan predlog projekta. Dva ili više preduzeća koja imaju istog vlasnika mogu da podnesu samo jedan projektni predlog.

Prihvatljive aktivnosti za oba LOT-a:

 • Nabavka isključivo nove opreme, uključivo troškove transporta, carine i osiguranja,
 • Komercijalna gotova softverska rešenja,
 • Uvođenje u sluga koje doprinose poboljšanju kvaliteta postojećih ili razvoju novih proizvoda, povećanju produktivnosti, koje podržavaju razvoj proizvoda sa dodatom vrednošću, omogućavaju uvođenje inovacija i olakšavaju širenje tržišta (opciono, najviše do 20% od vrednosti granta),
 • Nabavka semena (do 50% ukupne vrednosti projekta),
 • Nabavka sirovina (do 20% vrednosti projekta),

Neprihvatljivi sektori za oba LOT-a:

 • Proizvodnja kontrolisanih supstanci (duvan, alkoholna pića – osim proizvođača vina registrovanih pod šifrom 11.02, oružje i vojna oprema, proizvodnja i trgovina naftom i naftnim proizvodima, organizacija igara na sreću, lutrije i sl. aktivnosti),
 • Obavljanje građevinskih radova (osim proizvodnje građevinskog materijala),
 • Saobraćaj i transport,
 • Trgovina,
 • Štampanje i umnožavanje audio i video snimaka, uključujući štamparske usluge (registrovani u grupi 18),
 • Proizvodnja čelika i sintetičkih vlakana i eksploatacija uglja
 • Savetodavne usluge, usluge računovodstva, marketing i usluge istraživanja tržišta.

Neprihvatljive aktivnosti i troškovi za oba LOT-a:

 • Kupovina potrošnog materijala, kao i putničkih i transportnih vozila, uključivo traktora,
 • Iznajmljivanje, izgradnja ili renoviranje poslovnog prostora,
 • Troškovi čija je svrha namirivanje bilo kakvih postojećih dugova ili gubitaka, akumuliranih kamata iz banke ili novčanih kazni,
 • Troškovi koji su već pokriveni iz drugih izvora finansiranja,
 • Troškovi za putovanja, ugostiteljske usluge, školarine i/ili obuke koje nisu opravdane svrhom projekta,
 • Istraživanje ili promotivne aktivnosti kojie nisu opravdane svrhom projekta,
 • Svi troškovi koji su nastali pre početka projekta,
 • Operativni troškovi (troškovi goriva, fiksne/mobilne telefonije, električne energije i centralnog grejanja i sl.),

Period implementacije projekata: 12 meseci

Ko može aplicirati: korisnici iz 91 opštine iz 3. i 4. grupe razvijenosti - iz regiona Braničevo-Podunavlje: sve opštine, osim Grada Požarevca i Grada Smedereva, odnosno nezaposleni koji žele da pokrenu vlastiti posao (LOT 1)  i mikro i mala preduzeća i preduzetnici koji su registrovani u periodu od 1. januara 2014. do 31. decembra 2018, koji žele da unaprede svoj posao i otvore nova radna mesta (LOT 2).

Napomena: Informativna sesija u Velikoj Plani, održaće se u Domu Omladine (Branka Radičevića 1), 25. juna, sa početkom u 10.30h.