Svrha poziva: Poziv je deo regionalnog projekta „Mediji za građane – građani za medije“, koji se uz podršku Evropske unije realizuje u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Makedoniji, Crnoj Gori i Srbiji. Cilj Poziva je izgradnja kapaciteta organizacija civilnog društva u Srbiji radi promovisanja praksi i politika medijske i informacione pismenosti (MIL) na lokalnom nivou. Ukupan budžet Poziva iznosi 20,000 evra, od čega po 10.000 evra za svaki Lot.

Biće podržani projekti koji će:

  • Ojačati kapacitete lokalnih OCD da promovišu prakse medijske i informacione pismenosti u medijima i obrazovnim institucijama na lokalnom nivou;
  • Izgraditi kapacitete OCD da zagovaraju razvoj medijske i informacione pismenosti na lokalnom nivou;
  • Razviti nove alate i resurse kojima će se poboljšati medijska i informaciona pismenost građana, naročito kroz upotrebu informacionih tehnologija;
  • Omogućiti učešće lokalnih OCD u regionalnim mrežama u cilju razmene znanja i iskustva i uspešnih praksi u oblasti medijske i informacione pismenosti;
  • Dati doprinos razvoju obrazovnih resursa za medijsku i informacionu pismenost koji će biti dostupni građanima u regionu Zapadnog Balkana.

Vrste projekata/teme:

  • LOT 1: Projekti podrške poboljšanju veština medijske i informacione pismenosti građana: Projekti su usmereni na pružanje podrške od strane OCD obrazovnim radnicima, građanima i medijskim radnicima, i to kroz različite obrazovne aktivnosti (obuke, seminari, studijska putovanja, stažiranje, radionice i dr.) i aktivnosti na terenu (javne kampanje, unapređenje dijaloga, umrežavanje i dr.)
  • LOT 2: Kreativne inovacije: Projekti će da podže umetničke, medijske i tehnološke produkcije kojima se promovišu informacijei dostupnost obrazovanja iz medijske i informacione pismenosti, i podstiče međusektorska saradnja IT, medijskog i obrazovnog sektora, i to kroz aktivnosti produkcije (TV/radio/digitalni obrazovni programi), IT razvoj (razvoj i promovisanje interaktivnih MIL web platformi, aplikacije za pametne telefone, interaktivne infografike), i umetničke projekte (izložbe, radionice i dr.).

Iznos bespovratnih sredstava: 3,000-5,000 eur

Minimalno su-finansiranje: nije obavezno

Partnerstvo: opcionalno, sa drugom OCD koja ispunjava iste uslove kao Aplikant

Period implementacije projekata: 6-12 meseci; svi projekti trebaju da budu završeni najkasnije do kraja maja 2020. godine.

Ko može aplicirati: udruženja građana iz Srbije – naročito medijska i novinarska udruženja, zagovaračke grupe, mediji civilnog društva, start-up inkubatori formirani u obliku OCD, organizacije koje se bave kulturom, OCD koje promovišu jednake mogućnosti (za mlade, starije, manjine, etničke grupe i sl). Uslov je da aplikanti aktivno deluju najmanje 12 meseci i da imaju iskustvo u uspešnoj implementaciji projekata koji se odnose na jedno ili više prioritetnih područja:  mediji, obrazovanje, zagovaranje, javne kampanje, produkcija umetničkih programa razvoj digitalnih inovativnih projekata (min. 1 referentni projekat u poslednje 3 godine).

Napomena: kupovina opreme je dozvoljena u iznosu do 10% od ukunih direktnih troškova projekta.