Osnivači

Partneri
O nama

    

     Regionalna razvojna agencija „Braničevo-Podunavlje“ predstavlja središnju tačku za promociju održivog i ravnomernog društveno-ekonomskog razvoja gradskih i ruralnih područja u razvojnom regionu Braničevo-Podunavlje. Osnovana je uz podršku Programa podrške opštinama severo-istočne Srbije koji je finansirala Evropska unija. Članovi Skupštine su: gradovi Požarevac i Smederevo, opštine Petrovac na Mlavi, Smederevska Palanka, Žagubica, Malo Crniće, Žabari, Velika Plana, Kučevo, Golubac i Veliko Gradište, preduzeća „Gazda i po“ d.o.o., „Superior“ d.o.o., Poljoprivredna savetodavna i stručna služba Požarevac d.o.o., Visoka tehnička škola strukovnih studija Požarevac, i nevladine organizacije „Omladina JAZAS-a Požarevac“, „Lokalna agenda 21 za Kostolac – opština“. Regionalna razvojna agencija „Braničevo-Podunavlje“ d.o.o. se kroz period od 3 godine su-finansirala operativnim grantom Evropske unije u iznosu od 400.000 €. 


    Naši ciljevi 

     Opšti cilj je stvaranje održivog, modernog i efikasnog institucionalnog okvira koji ce služiti razvojnom regionu Braničevo-Podunavlje kroz implementaciju dugoročnih strateških ciljeva, mera i prioriteta, kao i podsticanje i podrška društveno-ekonomskom razvoju koji će rezultirati višim standardom življenja u čistijoj životnoj sredini za sve građane regiona. 


   Naše aktivnosti

 * Zastupanje i promocija razvojnih interesa Braničevsko-Podunavskog regiona i saradnja na nacionalnom nivou.

 * Implementacija i monitoring implementacije Regionalne razvojne strategije.

 * Podrška pripremi i implementaciji razvojnih projekata: stalni rad na pripremi projektnih predloga i koordinacija projektnih timova, istraživanje dostupnih izvora finansiranja

 * Unapređenje regionalnog marketinga i informisanja: promovisanje putem internet stranica, biltena i događaja, organizovanje obuka, seminara i konferencija o razvojnim pitanjima.

 * Podrška lokalnim samoupravama u pripremi i implementaciji Lokalnih strategija održivog razvoja.

 * Promocija preduzetništva i investicija: pružanje stručne i tehničke podrške malim i srednjim preduzećima i preduzetništvu, stimulisanje stvaranja novih poslova i privlačenje novih investicija.

 * Rad i upravljanje RRA i regionalnim razvojnim strukturama. 


   Naši rezultati

 * Odeljenja RRA, bave se poslovima vezanim za zaštitu životne sredine i infrastrukturu, razvoja MSP i preduzetništva, turizma i ruralnog razvoja, ljudskim resursima i regionalnim marketingom, kako bi pružila svim korisnicima širok spektar kvalitetne i strucne usluge na jednom mestu.

 * Od aprila 2009. godine, RRA je član Republicke mreže stručne podrške za podsticanje razvoja MSP i preduzetništva. U ime Nacionalne agencije za regionalni razvoj, RRA sprovodi obuke za početnike u biznisu i pruža savetodavnu pomoc privrednicima kod konkurisanja za nacionalne subvencije i kredite, kao i usluge mentoringa MSP i preduzetnicima. U prethodnom periodu održano je 21 trodnevna obuka i 294 ucesnika je dobilo sertifikate. Uz pomoc RRA, dosad su podneta oko 90 zahteva za različite nacionalne programe subvencija, kredita i mentoringa.

 * Od početka svog aktivnog delovanja do sad, RRA je pripremila oko 40 predloga regionalnih, meduopštinskih i lokalnih projekata, ukupne vrednosti preko 5 miliona €. Dosad je odobreno i uspešno je implementirano ili se implementira 9 projekata.

 * U okviru 1. poziva za dostavljanje predloga EU projekta RDEPR2 Grant šeme, RRA je dobila sredstva za implementaciju projekta ‘’Bašta Srbije’’ ukupne vrednosti 435.000 €. Projekat je započeo sa implementacijom 01. juna 2010. godine i uspešno je završen u oktobru 2011. Ocenjen je od strane Delegacije Evropske unije kao primer dobre prakse uspešnog realizovanja meduopštinskog projekta.

 * U okviru 1. poziva za dostavljanje predloga projekata u okviru Grant šeme Exchange3, pružena je podrška opštinama u pripremi dva predloga projekata: ‘’Prostorno planiranje za budućnost’’ i ‘’Misli poslovno misli drugačije: LER kancelarije - katalizator novih preduzeća i poslovne klime“. Oba projekta su pozitivno ocenjena i uspešno realizovana, a njihova ukupna vrednost iznosi 554.310 €.

 * U okviru 2. Poziva EU projekta RDEPR2 Grant šeme, za finansiranje je odobren projekat „W-tech – transfer tehnologija i inovacioni centar za napredne tehnologije zavarivanja“, s kojim je aplicirao Institut GOŠA, a RRA ucestvuje kao partner. Ukupna vrednost projekta je 755.000 €. Projekat je uspešno završen maja 2013. godine.

 * Implementiran je i projekat “Otkrijmo energiju”, koji je finansirao GIZ (Nemačka organizacija za tehničku saradnju), a koji se ticao informisanjem i podizanjem svesti građana o postojećem građevinskom fondu, potrošnji energije i potencijalnim investicionim i neinvesticionim merama za poboljšanje energetske efikasnosti u odabranim opštinama koje su ukljucene u projekat. Iz regiona Braničevo-Podunavlje, u projektu je učestvovao Grad Smederevo i opština Smederevska Palanka.

 * Uspešno je implementiran projekat “Uspostavljanje modela saradnje i integracije opština za izradu zajedničkog projekta gradske infrastrukture sa posebnim osvrtom na upravljanje otpadom”, koji je finansiran kroz bilateralnu narodnu razvojnu pomoć Republike Slovenije zemljama u razvoju. Vrednost projekta je bila cca. 28.000 €.

 * U okviru poziva za dostavljanje predloga projekata u okviru Grant šeme Exchange4 poziva, pripremljena su 2 predloga meduopštinskih projekata, i to „Pomoć u kuci – uzvracanje usluge“ i „Upravljanje imovinom – korist za sve“. Oba projekta su pozitivno ocenjena i odobrena za finansiranje. Implementacija projekata trajeće godinu dana i njihov završetak se ocekuje januara 2015. Ukupna vrednost oba projekta je cca. 361.000,00 €.

 * RRA kontinuirano stvara nove veze i unapređuje saradnju sa različitim zainteresovanim stranama na nacionalnom i internacionalnom nivou: programima koje finansira Evropska Unija, nadležnim Ministarstvima, Nacionalnom agencijom za regionalni razvoj i ostalim državnim institucijama, stvarajuci partnerstva kroz učešće na projektima i drugim razvojnim inicijativama.