Nacionalna služba za zapošljavanje dana 07.02.2017. je objavila 11 javnih poziva i konkursa za realizaciju aktivnih mera zapošljavanja u 2017 godini.

 

1. Javni poziv poslodavcima za dodelu subvencije za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih na novootvorenim radnim mestima u 2017. godini

 

2. Javni poziv nezaposlenima romske nacionalnosti za dodelu subvencije za samozapošljavanje u 2017. godini

 

3. Javni poziv nezaposlenima za dodelu subvencije za samozapošljavanje u 2017. godini

 

4. Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlena lica u 2017. godini

 

5. Javni konkurs za subvenciju zarade za osobe sa invaliditetom bez radnog iskustva u 2017. godini

 

6. Javni konkurs za refundaciju troškova podrške osobama sa invaliditetom koje se zapošljavaju pod posebnim uslovima u 2017. godini

 

7. Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlene osobe sa invaliditetom u 2017. godini

 

8. Javni poziv za realizaciju programa stručne prakse u 2017. godini

 

9. Javni poziv za realizaciju programa sticanja praktičnih znanja u 2017. godini za viškove zaposlenih i dugoročno nezaposlena lica koja se nalaze na evidenciji nezaposlenih Nacionalne službe za zapošljavanje duže od 18 meseci

 

10. Javni poziv za realizaciju programa sticanja praktičnih znanja za nekvalifikovana lica u 2017. godini

 

11. Javni poziv za učešće u finansiranju programa obuke na zahtev poslodavca u 2017. godini

 

Iznos subvencija NSZ: Iznos subvencija za samozapošljavanje koji se dodeljuje jednokratno je 180.000 dinara, a 200.000 dinara u slučaju samozapošljavanja viškova zaposlenih i 220.000 dinara za nezaposlene osobe sa invaliditetom.

 

Poslednji rok za podnošenje zahteva sa biznis planom za samozapošljavanje je 10. april 2017.

 

Više informacija I prateća dokumantacija na: http://www.nsz.gov.rs/live/info/konkursi