Hvala Vam što ste ocenili naš tekst

Već ste glasali na ovoj stranici!

Obuka za potencijalne preduzetnike u saradnji sa HELP organizacijom

18.02.2015

Dana, 18.02.2015. u prostorijama Udruženja Roma Braničevskog okruga održana je obuka za potencijalnekorisnike malih grantova koje dodeljuje HELP organizacija, radi započinjanja sopstvenog biznisa. Obuka jebila organizovana u saradnji sa HELP-om I realizovana od strane RRA “Braničevo-Podunavlje” d.o.o.Obzirom da je u pitanju bila jednodnevna obuka, prilagođena je potrebama polaznika te su pruženeinformacije u okviru pravnog aspekta poslovanja, finansijskog menadžmenta, marketinga I prodaje, kao Iinstrukcija prilikom sastavljanja biznis plana.. 

Sveopšti utisak polaznika, potvrđen kroz evaluaciju same obuke, je pozitivan. Polaznici smatraju da su naneke teme osvežili svoja postojeća znanja, dok su kod drugih dobili dosta kvalitetnih informacija.

Help-Hilfe zur Selbsthilfe e.V. je nemačka nevladina humanitarna organizacija. Help misija u RepubliciSrbiji je prisutna od novembra 1999. obezbeđujući socijalno-ekonomsku pomoć za ugroženostanovništvo-izbegla lica, interno raseljena lica i romsko stanovništvo. Glavni projekti koje Help sprovodiu Srbiji fokusiraju se na sledeće sektore:

* programi socio-ekonomske podrške i razvoj mikro-preduzeća putem podrške dohodovnimaktivnostima
* podrška zatvaranju kolektivnih centara putem obezbeđivanja alternativnog smeštaja
* obuke i podrška započinjanju samostalnog biznisa
* projekti izgradnje i obnove
* projekti humanitarne pomoći: distribucija hrane, higijenskih artikala i ogrevnog drveta

Da li vam je ovaj tekst bio koristan?

Kliknite na odgovor i pomozite nam da unapredimo naš website.

Aktuelni Konkursi

Newsletter

Prijavite se na našu mejling listu, dobijajte automatski najnovije informacije sa našeg sajta i budite obavešteni o aktuelnim konkursima.