Hvala Vam što ste ocenili naš tekst

Već ste glasali na ovoj stranici!

Odobren projekat “Unapređenje nautičkog turizma na Dunavu kroz planiranje i umrežavanje - DANTE”

10.11.2015

Zahvaljujući tehničkoj pomoći za projekte Dunavskog regiona TAF-DRP, a u okviru EU Dunavske Strategije, Regionalna razvojna agencija “Braničevo-Podunavlje” započela je implementaciju projekta “Unapređenje nautičkog turizma na Dunavu kroz planiranje i umrežavanje - DANTE”, koji je odobren u okviru 3. Poziva za dostavljanje projekata.

Projekat se realizuje na teritoriji regiona Braničevo-Podunavlje i primarno se odnosi na gradove i opštine na Dunavu – Smederevo, Požarevac/Kostolac, Veliko Gradište i Golubac, a predviđeno je da traje 6 meseci.

Projekat ima za cilj da doprinese razvoju međunarodnog nautičkog turizma na Dunavu, naročito u smislu poboljšanja dostupnosti turističkih atrakcija i turističke infrastrukture u BP regionu kao dela međunarodne rečne plovidbe.

Opšti cilj doprinosi održivom razvoju turizma i povezivanja u Donjem Podunavlju, što će se i ostvariti implementacijom specifičnih ciljeva:

1. Podrška razvoju održivog nautičkog turizma u BP regionu kroz adekvatno planiranje,

2. Promocija održivog nautičkog turizma kao deo međunarodnog turističkog proizvoda na Dunavu i umrežavanje sa Dunavskim zemljama,

3. Promocija održivog korišćenja i upravljanja Dunavom u sektoru turizma.

Očekivani rezultat je izrađena Studija izvodljivosti kao osnovni dokument za sistematsku pripremu raznih infrastrukturnih i turističkih projekata koji će povećati plovnost i korišćenje Dunavskog plovnog puta, poboljšati dostupnost turističkih lokaliteta i prirodnih atrakcija, poboljšati ukupnu turističku ponudu i promociju održivog upravljanja Dunavom. Projekat takođe predviđa i unapređenje komunikacije i saradnje sa svim relevantnim nacionalnim i međunarodnim institucijama i organizacijama, sa ciljem većeg povezivanja u oblasti nautičkog turizma, kao i pripremu Akcionog plana i baze projektnih ideja.

Projekat predviđa uključivanje lokalnih aktera koji svojim poslovnim aktivnostima doprinose održivom razvoju, razvoju turizma i razvoju turističke i druge infrastrukture, kao i svih zainteresovanih strana.

Više o TAF-DRP: www.danube-capacitycooperation.eu
 

Da li vam je ovaj tekst bio koristan?

Kliknite na odgovor i pomozite nam da unapredimo naš website.

Aktuelni Konkursi

Newsletter

Prijavite se na našu mejling listu, dobijajte automatski najnovije informacije sa našeg sajta i budite obavešteni o aktuelnim konkursima.