Cilj programa: Doprineti povećanoj konkurentnosti MSP u Šumadiji i Zapadnoj Srbiji, i Južnoj i Istočnoj Srbiji, odnosno povećati tržišni potencijal, doprineti lancu vrednosti i otvaranju radnih mesta u korisničkim preduzetničkim radnjama, mikro i malim preduzećima. Ukupan budžet za dodelu bespovratne pomoći po ovom Pozivu iznosi 2,5 miliona evra. 

Predmet poziva:  Poziv obuhvata dve partije: Partija 1 (LOT1) se odnosi na preduzetnike, mikro i mala preduzeća (MSP) registrovana za proizvodnju u periodu između 1. januara 2014. i 31. decembra 2018.), a Partija 2 (LOT2) se odnosi na MSP koja pripadaju grupi brzorastućih preduzeća i preduzetnika i/ili su usmerena na izvoz. 

Prihvatljive aktivnosti:

  • Nabavka opreme  u cilju poboljšanja kvaliteta postojećih ili razvoja novih proizvoda, povećane produktivnosti, podrške razvoja proizvoda sa višom dodatom vrednošću, podrške uvođenju inovacija i olakšanog širenja tržišta – što obavezno čini minimum 80% vrednosti projekta;
  • Uvođenje usluga koje doprinose poboljšanju kvaliteta postojećih ili razvoju novih proizvoda, povećanju produktivnosti, podršci razvoju proizvoda sa višom dodatom vrednošću, podršci uvođenju inovacija i olakšanom širenju tržišta – što opciono čini maksimalno 20% vrednosti projekta.

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava:

Partija 1 (LOT1): 10.000 – 30.000 evra

Partija 2 (LOT2): 30.000 - 70.000 evra

Minimalno su-finansiranje:

Korisnici su obavezni da daju gotovinski udeo u troškovima projekta u sledećim iznosima:

Partija 1 (LOT1): 20% ukupnih prihvaćenih troškova projekta,

Partija 2 (LOT2): 30% ukupnih prihvaćenih troškova projekta.

Period implementacije projekata: maksimalno  meseci

Ko može aplicirati: preduzetnici i privredna društva registrovana u APR-u i razvrstana u mikro i mala preduzeća na osnovu finansijskih izveštaja za 2018. godine, u većinskom domaćem i privatnom vlasništvu, osnovana u periodu između 1. januara 2014. i 31. decembra 2018. godine na teritoriji Šumadije i Zapadne Srbije, odnosno Južne i Istočne Srbije.

*Detaljniji kriterijumi za aplikante dati su u Smernicama Poziva

Napomena: Info dani biće organizovani tokom oktobra meseca.