Ciljevi Poziva: Opšti cilj Poziva je doprineti efikasnijem pružanju administrativnih usluga, boljem upravljanju zemljištem i valorizaciji socio-ekonomskih potencijala lokalnih samo-uprava u regionima Šumadije i Zapadne Srbije i Južne i Istočne Srbije. Specifični cilj podrazumeva unapređenje lokalnih kapaciteta za identifikaciju, regulisanje i integrisano upravljanje i korišćenje geo-prostornih podataka, kroz dizajn i uspostavljanje geografskih informacionih sistema. Ukupno raspoloživa sredstva u okviru ovog Poziva iznose 1.2 miliona evra.  

Prioritetne oblasti podrške podrazumevaju podršku opštinskim ili među-opštinskim geografskim informacionim sistemima koji doprinose sledećim oblastima:

 • Unapređenje javne infrastrukture
 • Prostorno i urbanističko planiranje
 • Privlačenje investicija i razvoj novih biznisa, rehabilitacija/razvoj braunfild lokacija, aktivacija ekonomskih potencijala na nedovoljno iskorišćenim i napuštenim  lokacijama
 • Očuvanje i valorizacija prirodnog, kulturnog, arhitektonskog i urbanog nasleđa
 • Razvoj turizma
 • Razvoj poljoprivrede i ruralni razvoj
 • Zaštita životne sredine; prilagođavanje klimatskim promenama; upravljanje i zaštita od rizika 
 • Energetska efikasnost, prilagođavanje klimatskim promenama, prevencija i upravljanje rizicima
 • Popis javne imovine i procena vrednosti

*Među-opštinski projekti pored GIS aplikacija za individualne opštinske teme, moraju da uključe barem jednu GIS aplikaciju zajedničku za sve partnere u nekoj prioritetnoj oblasti.

Obavezne aktivnosti:

 • Odluka skupštine o uspostavljanju GISa
 • Odluka o imenovanju/uspostavljanju odeljenja/sektora zaduženog za GIS (Centar za GIS) i Radne grupe za GIS
 • Potpisivanje sporazuma o saradnji između članova GISa
 • Potpisivanje međuopštinskog sporazuma o saradnji (LOT 2)
 • GIS obuka za zaposlene u opštini i javnim preduzećima
 • Razvoj osnovnog GISa i specijalne GIS baze /ili unapređenje postojeće baze podataka
 • Razvoj specijalizovane GIS aplikacije/a
 • Potpisivanje protokola za razmenu podataka
 • Potpisivanje međuopštinskog protokola o razmeni podataka (LOT 2)

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava:  

 • LOT 1: 100.000 EUR ukoliko JLS aplicira samostalno
 • LOT 2: 150.000 EUR ukoliko JLS aplicira u partnerstvu sa još jednom ili više JLS (među-opštinski projekti podrazumevaju partnerstvo susednih JLS ili onih JLS koje se nalaze u istom funkcionalnom urbanom području)

Minimalno su-finansiranje:  15%

Period implementacije projekata: 15 - 18 meseci

Ko može da  aplicira: jedinice lokalne samouprave samostalno ili u partnerstvu

Napomena: JLS može da konkuriše samo sa jednim predlogom projekta u okviru ovog Poziva, bez obzira da li konkuriše kao aplikant ili partner. Predlozi projekata se dostavljaju u elektronskoj formi.