Program podrške izvozu MSPP u republiku Bugarsku

Vrednost:
4.991.900,00 RSD
Donator:
(RAS)
Trajanje:
SEP 2017. - JUN 2017.

Ključni rezultati projekta

  • Razvijeni i izrađeni alati za podršku povećanja izvoza
  • Identifikovani sektori sa najvećim potencijalom za izvoz u bugarsku
  • Ojačani poslovni kapaciteti mspp za izlazak na nova tržišta
  • Potencijalni preduzetnici iz ranjivih grupa spremni za izvozne aktivnosti u budućem poslovanju
  • Kreirana nova usluga za mspp koja može biti primenjena i u drugim delovima srbije

Opšti cilj projekta

  • Podrška razvoju privrednih subjekata zasnovana na znanju, inovativnosti, konkurentnosti i međusobnoj saradnji, koja će pomoći jačanju

 

Specifični cilj 1
  • Kreiranje nove, dugoročne, inovativne usluge za MSPP koja je bazirana na njihovim realnim potrebama, koja će ojačati njihove poslovne kapacitete i doprineti osvajanju novih tržišta
Specifični cilj 2
  • Jačanje poslovne infrastrukture namenjene inovativnim MSPP kroz umrežavanje ARRA i kreiranje alata za podršku MSPP izlasku na nova tržišta.
Specifični cilj 3
  • Ojačati kapacitete najmanje 160 MSPP za izlazak na nova tržišta
Specifični cilj 4
  • Pružiti direktnu pomoć za najmanje 40 potencijalnih preduzetnika da pokrenu sopstveni posao kroz njihovo osposobljavanje da razumeju i primene znanja za izvozne aktivnosti.