Projekat „Program reforme poreza na imovinu - podrška unapređenju administriranja poreza na imovinu i dobre uprave“ finansira Švajcarska agencija za razvoj, u saradnji sa Ministarstvom za državnu upravu i lokalnu samoupravu, Ministarstvom finansija, Stalnom konferencijom gradova i opština.

 

Svrha Poziva je da se lokalnim samoupravama u Srbiji kroz pakete podrške pruži ekspertska podrška i stručno znanje u oblasti unapređenja administriranja poreza na imovinu i jačanja funkcije dobre uprave. Oko 40 jedinica lokalne samouprave u celoj Srbiji dobiće priliku da ažurira svoje baze podataka o nekretninama i time poveća obuhvat naplate poreza na imovinu, a 5 najuspešnijih podeliće nagradni fond sa ukupnim sredstvima od 1,066 miliona švajcarskih franaka.

 

Elementi i komponente Paketa podrške:

Paket podrške A

1.       Unapređenje oporezivanja imovine:

a.       Podrška ažuriranju baze podataka poreza na imovinu obezbeđivanjem dodatno angažovanih saradnika (popisivača)

b.      Tehnička/ekspertska podrška,razvoj kapaciteta i obuka za lokalne poreske administracije

2.       Učešće i odnosi sa građanima/privredom:

a.       Tehnička/ekspertska podrška, razvoj kapaciteta i obuke za poboljšanje transparentnosti, unapređenje komunikacije sa građanima i poslovnim sektorom i dr.

 

Paket podrške B

1.       Unapređenje oporezivanja imovine:

a.       Tehnička (ekspertska) podrška, razvoj kapaciteta i obuka za lokalne poreske administracije

 

Ko može da aplicira:

1.       Paket podrške A: sve jedinice lokalne samouprave koje imaju do 100.000 stanovnika, a koje do sada nisu dobile nikakvu pomoć od strane drugog programa ili projekta za unapređenje poreza za imovinu na svojoj teritoriji (9 jedinica lokalne samouprave iz istočne Srbije koje su bile podržane kroz projekat „Opštinski ekonomski razvoj u istočnoj Srbiji“ i 16 jedinica lokalne samouprave koje su podržane kroz projekat „Unapređenje registra poreskih obaveznika/Program Evropski progres)

2.       Paket podrške B: svi gradovi u Srbiji koji imaju preko 100.000 stanovnika (osim Zaječara)

 

Period implementacije projekata: 01. jun 2017. – 30. april 2021.

 

Napomena: Prijave se dostavljaju u skeniranoj verziji elektronskim putem na adresu: msp.paketi@mduls.gov.rs