Cilj programa: Program ima za cilj da podrži preduzeća koja žele da unaprede svoje poslovanje i doprinesu održivom razvoju društva, kroz uvođenje jednog ili više ciljeva održivog razvoja u svoje poslovanje, konkretno: smanjenje negativnih uticaja klimatskih promena; dostupna, moderna i obnovljiva energija; održivo upravljanje šumama; održiva i inovativnija industrijalizacija; inkluzivan i održiv ekonomski rast;  inkluzivniji i održiviji gradovi i zajednice.

Aspekti podrške za 10 odabranih preduzeća:

  • Preko 30 sati ekspertske podrške u razvoju i unapređenju biznis modela za proizvode i usluge koji doprinose održivom razvoju;
  • Upoznavanje menadžmenta i zaposlenih sa ciljevima održivog razvoja Ujedinjenih nacija;
  • Podršku u merenju i komuniciranju društvene odgovornosti preduzeća, doprinosu zaštiti životne sredine i razvoju cirkularne ekonomije;
  • Promocija preduzeća kao partnera UNDP Srbija u sprovođenju ciljeva održivog razvoja među relevantnim biznis mrežama i biznis partnerima;
  • Povezivanje preduzeća sa biznis partnerima i investitorima koji žele da podrže preduzeća koja doprinose zaštiti životne sredine, cirkularnoj ekonomiji i drugim ciljevima održivog razvoja;
  • Mogućnost da se promovišu, povežu sa drugim preduzećima i razvijaju svoje poslovanje u drugim zemljama kroz UNDP globalnu mrežu.

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: n/a

Minimalno su-finansiranje: n/a

Period implementacije projekata: 6 meseci

Ko može aplicirati: mikro, mala i srednja preduzeća koja najmanje 2 godine posluju u oblastima prehrambene industrije, poljoprivrede, energetike, drvne industrije, turizma i obrazovanja.

Napomena: prijave se podnose elektronski putem linka https://bit.ly/2FjdDYc ili slanjem popunjenog formulara na mail odrzivi.biznis@undp.org.