Prostorno planiranje za budućnost

Vrednost:
364.975,00 €
Donator:
EXCHANGE 3
Trajanje:
SEP 2010. - FEB 2011.

Ključni rezultati projekta

  • izrađeni prostorni i urbanistički planovi koji obezbeđuju osnovu za dalji lokalni razvoj u opštinama
  • Zainteresovane strane i građani uključeni i informisani u procesu prostornog planiranja
  • Uspostavljene nove usluge i programi u mestu lokalne poslovne podrške
  • Povećani kapaciteti i kompetativnost 4 opštinska odeljenja koja se bave prostornim planiranjem

Opšti cilj projekta

  • Podsticanje lokalnog održivog razvoja i stvaranje atraktivnih i konkurentnih lokacija za investiranje kroz odgovorno korišćenje prostora, infrastrukturno opremanje i eliminisanje nekompatibilnosti korišćenja zemljišta na području grada Požarevca i u opštinama Petrovac na Mlavi, Velika Plana i Kučevo

 

Specifični cilj 1
  • Obezbediti osnovne uslove za uspešno upravljanje prostorom, kroz izradu i usvajanje relevantnih planskih i urbanističkih osnova
Specifični cilj 2
  • Povećanje kapaciteta opštinskih uprava za efikasno i efektivno pružanje usluga vezanih za upravljanje prostorom