Regionalna platforma za ruralni razvoj - Braničevo-Podunavlje u korak sa EU

Vrednost:
2.485.600,00 RSD
Donator:
Fondacija za otvoreno društvo, Srbija
Trajanje:
okt.2016.- jun 2017.

Ključni rezultati projekta

 • Unapređena informisanost stanovnika ruralnih područja u BP o perspektivama
  ruralnog razvoja u kontekstu približavanja Srbije EU i značaju regionalnog povezivanja,
 • Povećan nivo kapaciteta lokalnih aktera za međusobnu saradnju i prepoznavanje regionalnih potencijala i ograničenja.
 • Povećana prepoznatljivost i osnažena uloga Regionalnog info-centra i RPRRP
 •  Unapređena među-sektorska saradnja u sprovođenju politika ruralnog razvoja na regionalnom nivouUnapređena komunikacija i saradnja sličnim inicijativama i nacionalnim telima uključenima u pregovore o članstvu Srbije sa EU u oblasti ruralnog razvoja

 

Opšti cilj projekta

 • Vertikalno i horizontalno umrežavanje i jačanje kapaciteta svih zainteresovanih strana BP regiona za aktivno učešće u
  procesima približavanja EU u oblasti ruralnog razvoja.
 
Specifični cilj 1
 • Unapređenje kapaciteta lokalnih aktera za saradnju u artikulisanju zajedničkih regionalnih interesa u oblasti ruralnog razvoja

Specifični cilj 2

 • Efikasnije sprovođenja Politike ruralnog razvoja Republike Srbije (PRRRS) na regionalnom nivou

Specifični cilj 3

 • Povećanje informisanog učešća aktera iz BP regiona u procesu kreiranja PRRRS, usklađivanja sa Zajedničkom poljoprivrednom
  politikom EU (ZPP EU) i pregovora o članstvu Srbije sa EU u oblasti ruralnog razvoja

PUBLIKACIJE: