U okviru Projekta „Najbolje iz BP – Podrška preduzećima za proizvodnju mlečnih proizvoda u regionu Braničevo-Podunavlje“ koji implementira Regionalna razvojna agencija „Braničevo-Podunavlje“, a finansira Evropska unija u partnerstvu sa Vladom Republike Srbije preko programa EU PRO, raspisan je Poziv za učešće u Programu mentoringa.

Program mentoringa predviđa obezbeđivanje stručnih konsultantskih usluga, odnosno direktnu saradnju sa stručnjakom iz zahtevane oblasti, koja je prilagođena individualnim potrebama i zahtevima korisnika, a rezultovaće konkretnim unapređenjem njegovog poslovanja. Programom su predviđene usluge mentoringa za najmanje 5 korisnika, u trajanju od 1-4 dana.

Oblasti u okviru kojih je moguće realizovati usluge mentoringa:

  • Unapređenje tehnoloških procesa,
  • Uvođenje standarda,
  • Upravljanje i poslovno planiranje,
  • Marketing,
  • Druga oblast u skladu sa potrebama korisnika.

Period implementacije usluga: januar-april 2020. godine. 

Ko može aplicirati:

  • Aktivni preduzetnici i MSP,
  • Kojima je registrovana šifra delatnosti 1051 – prerada mleka i proizvodnja sireva,
  • Koji su registrovani na teritoriji regiona Braničevo-Podunavlje ili su im proizvodni pogoni smešteni na teritoriji regiona Braničevo-Podunavlje,
  • Koji su poslovali pozitivno u 2018. godini (ne važi za start-up)

Način prijave: popunjen i overen Prijavni formular, neophodno je dostaviti:

1. putem e-maila (skenirani original) na adresu: ivana.antonijevic@rra-bp.rs,

2. poštom na adresu: Stari Korzo 30/3, 12 000 Požarevac, sa naznakom na koverti „Prijava za učešće u Programu mentoringa kroz projekat ’Najbolje iz BP’“.

Napomena: više informacija o uslovima Poziva sadržano je u tekstu Javnog poziva.