U okviru Projekta „Najbolje iz BP – Podrška preduzećima za proizvodnju mlečnih proizvoda u regionu Braničevo-Podunavlje“ koji implementira Regionalna razvojna agencija „Braničevo-Podunavlje“, a finansira Evropska unija u partnerstvu sa Vladom Republike Srbije preko programa EU PRO, raspisan je Poziv za učešće u Programu podrške u oblasti strandardizacije i marketinga za MSP i preduzetnike u sektoru prerade mleka iz regiona Braničevo-Podunavlje.

Program podrške nudi finansiranje unapređenja procesa proizvodnje, kvaliteta proizvoda i plasmana, koja direktno doprinose poboljšanju poslovanja, održivosti i konkurentnosti korisnika. Kroz ovaj Program biće podržano najmanje 5 korisnika, koji mogu da iskoriste ovakvu podršku za 1 - maksimalno 2 usluge podrške u definisanim oblastima.   

Oblasti u okviru kojih je moguće realizovati usluge podrške:

1. Standardizacija/sertifikacija:

 • priprema za i/ili uvođenje standarda/sertifikata (npr. uvođenje sistema upravljanja kvalitetom i kontrolnih mera),
 • priprema za i/ili uvođenje standarda koji su neophodni za pozicioniranje na novim, posebno međunarodnim tržištima (npr. Halal),
 • zadovoljavanje standarda kvaliteta i bezbednosti hrane (npr. HACCP) kroz investicije u opremu male vrednosti.

2. Marketing postojećih i/ili novih proizvoda:

 • dizajn logotipa i vizuelnog identiteta brenda/proizvoda,
 • razvoj koncepta brendiranja,
 • dizajn pakovanja.

3. Unapređenje poslovnih/tehnoloških procesa u skladu sa savremenim standardima poslovanja u sektoru ili razvoj novih proizvoda:

 • nabavka opreme male vrednosti koja direktno doprinosi unapređenju efikasnosti proizvodnog procesa/kvaliteta proizvoda (npr. štampač za deklaracije),
 • stručna podrška kod poboljšanja postojećih ili razvoja novih proizvoda i/ili tehnoloških procesa (npr. troškovi izrade tehničke dokumentacije za novi proizvod, troškovi izrade tehnološke dokumentacije za potrebe poboljšanja postojećih i/ili razvoja novih tehnoloških procesa i sl.).

Rok za realizaciju usluga: 1. oktobar 2020. godine. 

Vrednost podrške:

 • Minimalna vrednost usluga/opreme za koje potencijalni korisnik može aplicirati: 50.000,oo RSD bez PDV-a.
 • Maksimalna vrednost usluga/opreme za koje potencijalni korisnik može aplicirati: 160.00,00 RSD bez PDV-a.

Ko može aplicirati:

 • Aktivni preduzetnici i MSP,
 • Kojima je registrovana šifra delatnosti 1051 – prerada mleka i proizvodnja sireva, ili druga, ali se dokazano bave preradom mleka,
 • Koji su registrovani na teritoriji regiona Braničevo-Podunavlje ili su im proizvodni pogoni smešteni na teritoriji regiona Braničevo-Podunavlje,
 • Koji su poslovali pozitivno u 2018. i 2019. godini (ne primenjuje se za start-up),
 • Koji su do 01. marta 2020. godine izmirili sve dospele obaveze (porezi i doprinosi za zarade zaposlenih, porez na dobit i sl.).

Način prijave: popunjen i overen Prijavni formular i obaveznu prateću dokumentaciju neophodno je dostaviti najkasnije do 15.00 časova, 10. juna 2020. na sledeći način:

1. primarno, skeniranu celokupnu dokumentaciju putem e-maila na adresu: ivana.antonijevic@rra-bp.rs, sa naziom predmeta mejla "Prijava za ucesce u Programu podrske - Najbolje iz BP",

2. alternativno, originalni Prijavni formular i kopije prateće dokumentacije poštom na adresu: Stari Korzo 30/3, 12 000 Požarevac, sa naznakom na koverti „Prijava za učešće u Programu podrške - Najbolje iz BP".

Napomena: više informacija o uslovima Poziva sadržano je u tekstu Javnog poziva.